Aktualności

 • Narodowe Centrum Nauki zaprasza na kolejne webinarium szkoleniowe dla pracowników jednostek naukowych zaangażowanych w obsługę administracyjną projektów badawczych, staży i stypendiów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki. Spotkanie odbędzie się 28… czytaj dalej
 • Sepsa to zagrażająca życiu ogólnoustrojowa odpowiedź zapalna organizmu. Przebyty wstrząs septyczny zwykle wiąże się z o wiele poważniejszymi konsekwencjami zdrowotnymi w przypadku pacjentów starszych niż u młodych ludzi. Dlaczego? Odpowiedzi poszukuje… czytaj dalej
 • Narodowe Centrum Nauki oraz Biuro Promocji Nauki PolSCA PAN w Brukseli zapraszają na spotkanie informacyjne dotyczące pierwszego międzynarodowego konkursu na projekty badawcze, ogłaszanego przez Europejskie Partnerstwo na rzecz Bioróżnorodności (… czytaj dalej
 • W agencjach partnerskich trwają nabory wniosków w konkursie Weave-UNISONO. Prosimy polskie zespoły badawcze o zwrócenie uwagi na terminy oraz zasady przygotowywania wniosków wspólnych i krajowych. W konkursie Weave-UNISONO, w przypadku projektów… czytaj dalej
 • Informujemy, że formularze wniosków dla konkursów OPUS 22 + LAP/Weave, SONATA 17, PRELUDIUM BIS 3 i POLONEZ BIS 1 zostały udostępnione w systemie ZSUN/OSF.
 • Blisko 5200 osób wzięło już udział w sondażu NCN dotyczącym funkcjonowania kobiet i mężczyzn w nauce. Jego wyniki pozwolą opracować bardziej skuteczne formy wyrównywania szans obu płci w programach NCN oraz podjąć szerszą dyskusję na ten temat w polskim… czytaj dalej
 • Narodowe Centrum Nauki we współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju zapraszają do wzięcia udziału w konkursie ARTIQ na dofinansowanie projektów w celu utworzenia trzech Centrów Doskonałości w obszarze sztucznej inteligencji (CD AI). Sztuczna… czytaj dalej
 • Już niedługo 77 naukowców będzie mogło rozpocząć badania wstępne i pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, wyjazdy badawcze lub konsultacyjne dzięki finansowaniu z NCN. Wykaz zaplanowanych przez nich działań naukowych o łącznej wartości niemal 3,2 mln zł… czytaj dalej
 • OPUS, SONATA, PRELUDIUM BIS i POLONEZ BIS – Narodowe Centrum Nauki ogłasza cztery nowe konkursy. Wsparcie na badania mogą otrzymać badacze i badaczki o różnym stażu i doświadczeniu, i naukowcy z zagranicy, którzy przyjadą prowadzić badania w Polsce.… czytaj dalej
 • Już od dziesięciu lat gramy dla polskiej nauki wspierając badaczy pracujących w Polsce. Wspólne świętowanie tego okrągłego jubileuszu rozpoczęliśmy od uroczystej gali a zakończyliśmy rozmowami o nauce w pandemii oraz otwartym dostępie do treści naukowych… czytaj dalej
 • Z przyjemnością informujemy, że trzy zespoły badawcze z Polski znalazły się wśród laureatów kolejnego konkursu organizowanego przez sieć CHIST-ERA European Coordinated 
  Research on Long-term Challenges in Information and Communication Sciences &… czytaj dalej
 • Informujemy, że dziś zostaną wysłane decyzje dla wniosków złożonych w konkursie MINIATURA 5 w sierpniu, które nie zostały zakwalifikowane do finansowania z powodu niespełnienia wymogów formalnych. Uzasadnienia dostępne są w systemie… czytaj dalej
Kod CSS i JS