Zobacz film Otwarte konkursy POLONEZ Przykłady finansowanych projektów

ERA-CAPS – nowy konkurs międzynarodowy

poniedziałek, 27 czerwca 2016

Zapraszamy do składania wniosków w konkursie na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu biologii molekularnej roślin.


Zestawienia wnioskodawców NCN w konkursach rozstrzygniętych w latach 2013-2015 wraz z kategoriami KEJN

czwartek, 23 czerwca 2016

Przedstawiamy zestawienie wszystkich jednostek naukowych i badawczych biorących udział w konkursach Narodowego Centrum Nauki rozstrzygniętych w latach 2013-2015 wraz z kategoriami Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN). Ubiegłoroczne zestawienie zostało uzupełnione o dane dla konkursów rozstrzygniętych w 2015 r. Dodatkowo zagregowane uprzednio dane rozdzielono na dwa odrębne zestawienia dla lat 2013 i 2014.


Ogłoszenie konkursu PIRE organizowanego wspólnie z NSF

środa, 22 czerwca 2016

Narodowe Centrum Nauki wraz z National Science Foundation (USA) zaprasza do udziału w konkursie Partnerships for International Research and Education (PIRE).


Korekta harmonogramu konkursów NCN 2016-2017

wtorek, 21 czerwca 2016

Podczas czerwcowego posiedzenia Rada Narodowego Centrum Nauki podjęła decyzję o zmianie trybu oceny wniosków w konkursach SONATA i SONATA BIS. W wyniku dyskusji Rada uznała, że w tego typu konkursach, celem dopasowania do standardów ERC, należy uzupełnić drugi etap oceny wniosków o rozmowy kwalifikacyjne z kierownikami projektów. Biorąc pod uwagę złożone kwestie organizacyjne związane z nową procedurą oceny wniosków, zdecydowano się na wprowadzenie korekt w ogłoszonym ostatnio harmonogramie konkursów NCN na lata 2016-2017.


Czerwcowe posiedzenie Rady NCN

wtorek, 21 czerwca 2016

W dniach 8-9 czerwca członkowie Rady NCN spotkali się po raz kolejny. W pierwszym dniu odbyły się posiedzenia komisji Rady K-1, K-2, K-3, posiedzenie Komisji Odwoławczej oraz posiedzenia zespołów tematycznych Rady NCN. Drugi dzień rozpoczął się posiedzeniem Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej oraz wspólnym posiedzeniem plenarnym Rady NCN.


Ogłoszenie konkursów MAESTRO 8, HARMONIA 8 i SONATA BIS 6

środa, 15 czerwca 2016

Działając na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 2015 r. poz. 839, z późn. zm.), Koordynatorzy Dyscyplin ogłaszają konkursy MAESTRO 8, HARMONIA 8 i SONATA BIS 6.


Nabór kandydatów na członków Rady NCN

środa, 8 czerwca 2016

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin ogłosił nabór kandydatów na członków Rady Narodowego Centrum Nauki.


Strony

Polityka cookies

Partnerzy