Aktualności

 • W dniach 15-16 listopada w Cambridge w Wielkiej Brytanii odbyła się druga edycja konferencji Science. Polish Perspectives. Konferencja, organizowana przez dwa stowarzyszenia studenckie Cambridge University Polish Society oraz Oxford University Polish… czytaj dalej
 • Z radością informujemy, że międzynarodowy projekt badawczy pt. Wartości i wartościowanie jako kluczowe czynniki w ochronie, konserwacji i współczesnym wykorzystaniu dziedzictwa – wspólne badania europejskiego dziedzictwa kulturowego. Nowoczesna analiza… czytaj dalej
 • Informujemy, że w dniach 6-8 grudnia br. mogą nastąpić utrudnienia w dostępie do strony internetowej Narodowego Centrum Nauki z powodu prac technicznych. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.
 • W dniach 7-8 listopada br. dr inż. Agnieszka Dobrowolska, koordynator dyscyplin w dziale Nauk Ścisłych i Technicznych, wzięła udział w V Forum Nowej Gospodarki, które odbyło się w Krakowie. Tematem przewodnim spotkania były gospodarcze i społeczne… czytaj dalej
 • Wykład wygłoszony w Polskiej Akademii Umiejętności 11 kwietnia 2011. Andrzej Jajszczyk   Wprowadzenie Nauka i edukacja w znacznym stopniu określą pozycję Polski w otaczającym świecie. Niestety, obecna pozycja jest w wysokim stopniu niezadowalająca.… czytaj dalej
 • Dnia 21 listopada br. dyrektor Narodowego Centrum Nauki prof. Andrzej Jajszczyk wziął udział w odbywającym się w Brukseli Zgromadzeniu Ogólnym organizacji Science Europe. Organizacja ta zrzesza agencje finansujące badania naukowe oraz instytucje badawcze… czytaj dalej
 • W dniach 14-15 listopada 2013 r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Narodowego Centrum Nauki. Rada dokonała podziału środków finansowych na grupy nauk w konkursach MAESTRO 5,… czytaj dalej
 • W dniach 17 i 18 listopada br. dyrektor Narodowego Centrum Nauki prof. Andrzej Jajszczyk wziął udział w spotkaniu „Oceny nauki” zorganizowanym przez Polską Akademię Umiejętności w ramach nowej serii „Debaty o nauce”. Spotkanie odbyło się w Tomaszowicach… czytaj dalej
 • W dniu 15 listopada br. w siedzibie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dyrektorzy i przewodniczący Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i Rady Narodowego Centrum Nauki podpisali w obecności Minister Barbary Kudryckiej porozumienie w sprawie… czytaj dalej
 • Dyrektor Narodowego Centrum Nauki  prof. Andrzej Jajszczyk wziął udział w konferencji okrągłego stołu poświęconej strategii w nauce. Organizatorem konferencji była Falling Walls Foundation kierowana przez prezesa niemieckiego  Stowarzyszenia Helmholtza… czytaj dalej
 • Dyrektor NCN prof. Andrzej Jajszczyk wziął udział w sesji poświęconej polsko-amerykańskiej współpracy w biomedycynie i technikach informacyjnych w medycynie (Project for Polish-American Cooperation on Innovation in Biomedical Science). Spotkanie odbyło… czytaj dalej
 • Dyrektor NCN prof. Andrzej Jajszczyk wziął udział w Trzecim Spotkaniu Amerykańsko-Polskiego Komitetu Wspólnego Nauki i Techniki (3rd US-Poland Science and Technology Joint Committee Meeting). Spotkanie odbyło się 7 listopada br. w Departamencie Stanu USA… czytaj dalej
Kod CSS i JS