Dostawa i montaż zabudowy meblowej oraz mebli biurowych i gabinetowych dla Narodowego Centrum Nauki. Znak sprawy: DSO.271.3.13.2018

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Ogłoszenie o zamówieniu, pobierz (pdf)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, pobierz (pdf)

Załącznik Nr 1: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, pobierz (pdf)
Załącznik Nr 2: Formularz oferty, pobierz (doc)
Załącznik Nr 2a: Formularz cenowy, pobierz (doc)
Załącznik Nr 3: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, pobierz (doc)
Załącznik Nr 4: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, pobierz (doc)
Załącznik Nr 5: Wykaz dostaw (wzór), pobierz (doc)
Załącznik Nr 6: Istotne postanowienia umowy, pobierz (pdf)

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (wzór), pobierz (doc)

Informacja z otwarcia ofert z dnia 15.10.2018 r., pobierz (pdf)

Zawiadomienie o wyniku postępowania w zakresie części 1 przedmiotu zamówienia, pobierz (pdf)

Zawiadomienie o wyniku postępowania w zakresie części 2 przedmiotu zamówienia, pobierz (pdf)

Podmiot udostępniający informację: Narodowe Centrum Nauki
Informację wytworzył: Iwona Wojdyła
Informację wprowadził do BIP: Joanna Kolaszyńska
Data wytworzenia informacji: 05-10-2018
Data udostępnienia w BIP: 05-10-2018
Data ostatniej aktualizacji: 24-10-2018

Opublikował: Michał Niewdana
Publikacja dnia: 05.10.2018
Dokument oglądany razy: 820
Podlega Ustawie
5.07.2020 // www.ncn.gov.pl/BIP