To jest wersja archiwalna z dnia 18.01.2019. Zmiany wprowadzono z powodu:
wyjaśnienia SIWZ

Dostawa mebli i wyposażenia dla Narodowego Centrum Nauki, znak sprawy: DSO.271.3.2.2019

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Identyfikator postępowania na miniPortalu: c992d0a3-a086-4886-be94-954cb1965f61

Ogłoszenie o zamówieniu przekazane do DZUUE z dnia 18.01.2019 r., pobierz (pdf)

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DZUUE z dnia 22.01.2019 r., pobierz (pdf)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, pobierz (pdf)

Załącznik nr 1 do SIWZ: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, pobierz (pdf)
Załączniki A-C do SOPZ Projekty detali (dot. części 2), pobierz (zip)
Załącznik nr 2 do SIWZ: Formularz oferty, pobierz (doc)
Załącznik nr 3 do SIWZ: Formularz cenowy, pobierz (xls)
Załącznik nr 4 do SIWZ: JEDZ, pobierz (xml), pobierz (pdf)
Załącznik nr 5 do SIWZ: Wykaz dostaw (wzór), pobierz (doc)
Załącznik nr 6 do SIWZ: Istotne postanowienia umowy, pobierz (pdf)
Załącznik nr 7 do SIWZ: Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów (wzór), pobierz (doc)
Załącznik nr 8 do SIWZ: Oświadczenie o grupie kapitałowej, pobierz (doc)
Załącznik nr 9 do SIWZ: Klucz publiczny, pobierz (asc)

WYJAŚNIENIA SIWZ z dnia 4.02.2019 r., pobierz (pdf)

Podmiot udostępniający informację: Narodowe Centrum Nauki
Informację wytworzył: Joanna Kolaszyńska
Informację wprowadził do BIP: Joanna Kolaszyńska
Data wytworzenia informacji: 18-01-2019
Data udostępnienia w BIP: 18-01-2019
Data ostatniej aktualizacji: 04-02-2019

Opublikował: Magdalena Duer-Wójcik
Publikacja dnia: 18.01.2019
Dokument oglądany razy: 938
Podlega Ustawie
24.08.2019 // www.ncn.gov.pl/BIP