USŁUGI SPOŁECZNE: Świadczenie hotelarskich usług noclegowych na terenie Krakowa dla Narodowego Centrum Nauki, znak sprawy DSO.271.3.6.2019

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Informacja o udzieleniu zamówienia w części I i II przedmiotu zamówienia, pobierz (pdf)

Informacja o udzieleniu zamówienia w części III przedmiotu zamówienia, pobierz (pdf)

Informacja o wyniku postępowania, części I-III, pobierz (pdf)

Wyjaśnienia treści SIWZ z dn. 01.04.2019 r., pobierz (pdf)

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 26.03.2019 r., pobierz (pdf)

Specyfikacja Istotnych Warunków Umowy, pobierz (pdf)

Załącznik Nr 1: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, pobierz (pdf)
Załącznik 1A: Wymagania szczegółowe dla części I, pobierz (pdf)
Załącznik 1B: Wymagania szczegółowe dla części II, pobierz (pdf)
Załącznik 1C: Wymagania szczegółowe dla części III, pobierz (pdf)
Załącznik Nr 2: Istotne postanowienia umowy dla części I, części II i części III, pobierz (pdf)
Załącznik Nr 3: Formularz oferty, pobierz (doc)
Załącznik Nr 4: Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, pobierz (doc)
Załącznik Nr 5: Opis hotelu, w którym będą świadczone usługi noclegowe, pobierz (doc)
Załącznik Nr 6: Zobowiązanie podmiotu trzeciego udostępniającego zasoby – przykładowy wzór, pobierz (doc)

 

Podmiot udostępniający informację: Narodowe Centrum Nauki
Informację wytworzył: Agata Zapasa
Informację wprowadził do BIP: Agata Zapasa
Data wytworzenia informacji: 26-03-2019
Data udostępnienia w BIP: 26-03-2019
Data ostatniej aktualizacji: 10-05-2019

Opublikował: Joanna Kolaszyńska
Publikacja dnia: 26.03.2019
Dokument oglądany razy: 802
Podlega Ustawie
14.08.2020 // www.ncn.gov.pl/BIP