HARMONIA 9

zakończony, rozstrzygnięcie:

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 2015 r. poz. 839 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Narodowego Centrum Nauki nr 60/2017 z dnia 8 czerwca 2017 r. Koordynatorzy Dyscyplin ogłaszają konkurs HARMONIA 9 na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej niepodlegające współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych.

Nabór wniosków będzie prowadzony do 15 września 2017 r. w systemie elektronicznym OSF, dostępnym pod adresem https://osf.opi.org.pl.

  • Wnioski w konkursie HARMONIA 9  są składane wyłącznie w formie elektronicznej przez system OSF.
  • Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie, czy operacja wysyłania wniosku zakończyła się poprawnie jest obowiązkiem wnioskodawcy.

HARMONIA 9 – dokumentacja konkursowa

  1. Uchwała Rady NCN w sprawie warunków przeprowadzania konkursu HARMONIA 9 – tekst
  2. Zakres danych wymaganych we wniosku oraz załącznikach do wniosku o finansowanie projektu badawczego – tekst
  3. Regulamin przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez NCN – tekst
  4. Zasady oceny wniosków w konkursie HARMONIA (załącznik nr 1/VII do Regulaminu)  – tekst
  5. Koszty w projektach badawczych finansowanych przez NCN (załącznik nr 4 do Regulaminu)  – tekst
  6. Panele NCN – tekst
  7. Kodeks Narodowego Centrum Nauki dotyczący rzetelności badań naukowych i starania o fundusze na badania – tekst
  8. Zalecenia Rady Narodowego Centrum Nauki dotyczące badań z udziałem ludzi – tekst

Podmiot udostępniający informację: Narodowe Centrum Nauki
Informację wytworzyła: Kinga Sekerdej
Informację wprowadziła do BIP: Anna Bobela
Data wytworzenia informacji: 14-06-2017
Data udostępnienia w BIP:14-06-2017
Data ostatniej aktualizacji: 16-02-2018

Opublikował: Magdalena Duer-Wójcik
Publikacja dnia: 14.06.2017
Dokument oglądany razy: 1400
 
28.09.2020 // www.ncn.gov.pl/BIP