PRELUDIUM 15

zakończony, rozstrzygnięcie:

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

15 marca 2018 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 1071, z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Narodowego Centrum Nauki nr 18/2018 z dnia 8 marca 2018 r. Koordynatorzy Dyscyplin ogłaszają konkurs PRELUDIUM 15 na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.

Nabór wniosków będzie prowadzony do 15 czerwca 2018 r. w systemie elektronicznym OSF, dostępnym pod adresem https://osf.opi.org.pl

 • Wnioski w konkursie PRELUDIUM 15 są składane wyłącznie w formie elektronicznej przez system OSF.
 • Formularze wniosków w systemie ZSUN OSF dostępne będą w terminie późniejszym.

PRELUDIUM 15 – dokumentacja konkursowa

 1. Uchwała Rady NCN w sprawie warunków przeprowadzania konkursu PRELUDIUM 15 – tekst
 2. Zakres danych wymaganych we wniosku oraz załącznikach do wniosku o finansowanie projektu badawczego – tekst
 3. Regulamin przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez NCN – tekst
  • Zasady oceny wniosków w konkursie PRELUDIUM (załącznik nr 1/II do Regulaminu) – tekst
  • Koszty w projektach badawczych finansowanych przez NCN (załącznik nr 4 do Regulaminu) – tekst
 4. Panele NCN – tekst
 5. Kodeks Narodowego Centrum Nauki dotyczący rzetelności badań naukowych i starania o fundusze na badania – tekst
 6. Zalecenia Rady Narodowego Centrum Nauki dotyczące badań z udziałem ludzi – tekst

PRELUDIUM 15 – najważniejsze zmiany w dokumentacji konkursowej

 • Skrócony opis projektu badawczego – od edycji 15 konkursu PRELUDIUM skrócony opis projektu badawczego sporządzany będzie jedynie w języku angielskim.
 • Streszczenie projektu badawczego – od edycji 15 konkursu PRELUDIUM streszczenie projektu badawczego sporządzane będzie jedynie w języku angielskim.
 • Oświadczenia – informujemy, że w związku z zamieszczeniem nieprawidłowej podstawy przetwarzania danych osobowych zawartych we wniosku o finansowanie projektu badawczego, zmienia się treść załącznika oświadczenia dla kierownika projektu i opiekuna naukowego dostępna w systemie ZSUN-OSF. W związku z wprowadzoną powyżej zmianą, podstawę przetwarzania z dniem 25 maja 2018 r. stanowić będzie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1). Tym samym nie jest wymagana zgoda kierownika projektu i opiekuna naukowego na przetwarzanie ich danych osobowy i jednocześnie zniesione jest w stosunku do tych zgód kryterium wymagalności.*

  *aktualizacja z dnia 20 kwietnia 2018 r.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami dokumentacji konkursowej.

Podmiot udostępniający informację: Narodowe Centrum Nauki
Informację wytworzył: dr Małgorzata Jacobs
Informację wprowadził do BIP: Magdalena Duer-Wójcik
Data wytworzenia informacji: 15-03-2018
Data udostępnienia w BIP: 15-03-2018
Data ostatniej aktualizacji: 20-04-2018

Opublikował: Magdalena Duer-Wójcik
Publikacja dnia: 15.03.2018
Dokument oglądany razy: 1143
 
28.09.2020 // www.ncn.gov.pl/BIP