Dwa pierwsze Komponenty badawcze finansowane przez NCN w ramach programu NAWA „Polskie Pow

20.11.2020

Program „Polskie Powroty 2020”, ogłoszony przez NAWA w dniu 7 stycznia 2020r., umożliwia wyróżniającym się polskim naukowcom pracującym za granicą powrót do Polski i prowadzenie badań naukowych w polskich uczelniach, instytutach naukowych lub instytutach badawczych. W projektach można było zaplanować Komponent badawczy obejmujący badania podstawowe, który jest finansowany przez NCN. 

Zespół oceniający NAWA wyłonił w konkursie siedem projektów zawierających Komponent badawczy. Przed rozpoczęciem realizacji projektów naukowcy, którzy zaplanowali w ramach swoich projektów Komponent badawczy, są zobligowani do złożenia do NCN w ramach Naboru wniosków o finansowanie tych badań. Wnioski podlegają w Centrum wyłącznie ocenie formalnej. Jest ona przeprowadzana w sposób ciągły, aż do momentu złożenia do NCN ostatniego z wniosków zwierających Komponent badawczy, który uzyskał finansowanie w programie „Polskie Powroty 2020”. 

Lista nr 1 Komponentów badawczych finansowanych przez NCN w projektach, które uzyskały finansowanie w programie NAWA „Polskie Powroty 2020” 


Opublikował: Agnieszka Rajda
Publikacja dnia:
Podpisał:
Dokument z dnia:
Dokument oglądany razy: 193
9.03.2021 // www.ncn.gov.pl/BIP