RSS
A A A
BIP Narodowego Centrum Nauki
To jest wersja archiwalna z dnia 13.11.2017 15:12, zobacz aktualną wersję tej informacji.
Zmiany wprowadzono z powodu: Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ

Dostawa sprzętu komputerowego i serwera, Znak sprawy DSO.271.4.10.2017

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Ogłoszenie o zamówieniu, pobierz (pdf)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, pobierz (pdf)

Załącznik Nr 1: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, pobierz (pdf)
Załącznik Nr 2: Formularz oferty, pobierz (doc)
Załącznik Nr 2A: Formularz cenowy wraz z opisem oferowanego przedmiotu zamówienia, pobierz (doc)
Załącznik Nr 3: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, pobierz (doc)
Załącznik Nr 4: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, pobierz (doc)
Załącznik Nr 5: Wykaz wykonanych dostaw (wzór), pobierz (doc)
Załącznik Nr 6: Istotne postanowienia umowy, pobierz (pdf)
Załącznik nr 7: Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (wzór), pobierz (doc)

Opublikował: Michał Niewdana
Publikacja dnia: 13.11.2017 15:12
Dokument oglądany razy: 497
Podlega Ustawie