RSS
A A A
BIP Narodowego Centrum Nauki
To jest wersja archiwalna z dnia 12.07.2018 14:02, zobacz aktualną wersję tej informacji.
Zmiany wprowadzono z powodu: Wyjaśnienia i zmiana SIWZ

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA SERWISOWA URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH, W TYM DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH, znak sprawy: DSO.271.3.10.2018

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Ogłoszenie o zamówieniu, pobierz (pdf)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, pobierz (pdf)

Załącznik Nr 1: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, pobierz (pdf)
Załącznik Nr 2: Formularz oferty, pobierz (doc)
Załącznik Nr 2A: Formularz cenowy, pobierz (doc)
Załącznik Nr 2B: Zestawienie materiałów eksploatacyjnych do urządzeń wielofunkcyjnych, pobierz (doc)
Załącznik Nr 3: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, pobierz (doc)
Załącznik Nr 4: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, pobierz (doc)
Załącznik Nr 5: Wykaz wykonanych dostaw (wzór), pobierz (doc)
Załącznik Nr 6: Istotne postanowienia umowy, pobierz (pdf)
Załącznik nr 7: Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (wzór), pobierz (doc)

Podmiot udostępniający informację: Narodowe Centrum Nauki
Informację wytworzył: Michał Niewdana
Informację wprowadził do BIP: Beata Habuda
Data wytworzenia informacji: 12-07-2018
Data udostępnienia w BIP: 12-07-2018
Data ostatniej aktualizacji: 12-07-2018

Opublikował: Beata Habuda
Publikacja dnia: 12.07.2018 14:02
Dokument oglądany razy: 208
Podlega Ustawie