RSS
A A A
BIP Narodowego Centrum Nauki
To jest wersja archiwalna z dnia 06.08.2018 14:14, zobacz aktualną wersję tej informacji.
Zmiany wprowadzono z powodu: Dodanie informacji z otwarcia ofert

Zakup energii elektrycznej dla budynku NCN w Krakowie przy ul. Twardowskiego 16 (znak sprawy: DSO.271.3.9.2018)

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

UWAGA!!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT!!!

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 10.08.2018 r., pobierz (pdf)

Załacznik nr 6 do SIWZ po wyjaśnieniach i zmianach, pobierz (pdf)

Wyjaśnienia i zmiana SIWZ z dn. 10.08.2018 r., pobierz (pdf)

Ogłoszenie o zamówieniu, pobierz (pdf)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, pobierz (pdf)

Załącznik Nr 1: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, pobierz (pdf)
Załącznik Nr 2: Formularz oferty, pobierz (doc)
Załącznik Nr 3: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, pobierz (doc)
Załącznik Nr 4: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, pobierz (doc)
Załącznik Nr 5: Wykaz dostaw (wzór), pobierz (doc)
Załącznik Nr 6: Istotne postanowienia umowy, pobierz (pdf)
Załącznik nr 7: Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (wzór), pobierz (doc)

Podmiot udostępniający informację: Narodowe Centrum Nauki
Informację wytworzył: Damian Michałkiewicz
Informację wprowadził do BIP: Beata Habuda
Data wytworzenia informacji: 06-08-2018
Data udostępnienia w BIP: 06-08-2018
Data ostatniej aktualizacji: 10-08-2018

Opublikował: Beata Habuda
Publikacja dnia: 06.08.2018 14:14
Dokument oglądany razy: 421
Podlega Ustawie