RSS
A A A
BIP Narodowego Centrum Nauki
To jest wersja archiwalna z dnia 05.10.2018 13:30, zobacz aktualną wersję tej informacji.
Zmiany wprowadzono z powodu: Uzupełnienie

Dostawa i montaż zabudowy meblowej oraz mebli biurowych i gabinetowych dla Narodowego Centrum Nauki. Znak sprawy: DSO.271.3.13.2018

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Ogłoszenie o zamówieniu, pobierz (pdf)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, pobierz (pdf)

Załącznik Nr 1: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, pobierz (pdf)
Załącznik Nr 2: Formularz oferty, pobierz (doc)
Załącznik Nr 2a: Formularz cenowy, pobierz (doc)
Załącznik Nr 3: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, pobierz (doc)
Załącznik Nr 4: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, pobierz (doc)
Załącznik Nr 5: Wykaz dostaw (wzór), pobierz (doc)
Załącznik Nr 6: Istotne postanowienia umowy, pobierz (pdf)

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (wzór), pobierz (doc)

Podmiot udostępniający informację: Narodowe Centrum Nauki
Informację wytworzył: Iwona Wojdyła
Informację wprowadził do BIP: Joanna Kolaszyńska
Data wytworzenia informacji: 05-10-2018
Data udostępnienia w BIP: 05-10-2018
Data ostatniej aktualizacji: 05-10-2018

Opublikował: Joanna Kołaszyńska
Publikacja dnia: 05.10.2018 13:30
Dokument oglądany razy: 360
Podlega Ustawie