RSS
A A A
BIP Narodowego Centrum Nauki

ŚWIADCZENIE HOTELARSKICH USŁUG NOCLEGOWYCH NA TERENIE KRAKOWA DLA NARODOWEGO CENTRUM NAUKI znak sprawy: DSO.271.2.4.2020

Podlegający Ustawie, data zakończenia: 06.04.2020 10:15

Ogłoszenie o zamówieniu (pobierz PDF)

Specyfikacja Istotntch Warunków Zamówienia (pobierz PDF)

Załącznik Nr 1: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (pobierz PDF)

Załącznik Nr 2: Istotne postanowienia umowy (pobierz PDF)

Załącznik Nr 3: Formularz oferty (pobierz DOC)

Załącznik Nr 4 : Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (pobierz DOC)

Załącznik Nr 5: Opis hotelu, w którym będą świadczone usługi noclegowe(pobierz PDF)

Załącznik Nr 6: Zobowiązanie podmiotu trzeciego udostępniającego zasoby (pobierz DOC)

Podmiot udostępniający informację: Narodowe Centrum Nauki
Informację wytworzył: Aleksandra Rusek
Informację wprowadził do BIP: Justyna Juchniewicz
Data wytworzenia informacji: 25-03-2020
Data udostępnienia w BIP: 25-03-2020
Data ostatniej aktualizacji: 25-03-2020

Opublikował: Justyna Juchniewicz
Publikacja dnia: 25.03.2020 17:20
Dokument oglądany razy: 167
Podlega Ustawie