RSS
A A A
BIP Narodowego Centrum Nauki
To jest wersja archiwalna z dnia 13.12.2010, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Powołanie Rady NCN-u

Organy Narodowego Centrum Nauki

Zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. nr 96, poz. 617) organami Narodowego Centrum Nauki są:

  • Dyrektor Narodowego Centrum Nauki,
  • Rada Narodowego Centrum Nauki.

Do czasu powołania przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rady Narodowego Centrum Nauki oraz wyłonienia w drodze konkursu Dyrektora Narodowego Centrum Nauki pracą Narodowego Centrum Nauki kieruje Pełnomocnik do spraw utworzenia Narodowego Centrum Nauki w oparciu o art. 46 ust.1-3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz.U. nr 96 poz. 620).
W dniu 1 października 2010 r. pani prof. dr hab. Barbara Kudrycka, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, powołała na stanowisko Pełnomocnika do spraw utworzenia Narodowego Centrum Nauki pana prof. dr hab. Szczepana Bilińskiego. Opublikował: sebastian szytula
Publikacja dnia: 13.12.2010
Podpisał: Sebastian Szytuła
Dokument z dnia: 07.12.2010
Dokument oglądany razy: 2 789