RSS
A A A
BIP Narodowego Centrum Nauki

Konkurs na stanowisko: Specjalista ds. Współpracy Międzynarodowej (UP/DWM/15/2016)

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

Dyrektor Narodowego Centrum Nauki poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

SPECJALISTA DS. WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

  • inspirowanie i realizacja działalności międzynarodowej NCN,
  • realizacja programów i konkursów międzynarodowych.

Zadania szczegółowe:

  • realizacja programów prowadzonych we współpracy z organizacjami zagranicznymi/międzynarodowymi i/lub współfinansowanych przez organizacje zagraniczne/międzynarodowe,
  • udział w opracowaniu analiz dotyczących aktualnych i przyszłych kosztów, oraz ewaluacji obsługiwanych programów międzynarodowych,
  • utrzymywanie kontaktów i bieżąca współpraca z instytucjami zagranicznymi pełniącymi rolę partnerów i/lub instytucji współfinansujących w obsługiwanych programach międzynarodowych,
  • obsługa międzynarodowych konkursów grantowych, w tym: opracowywanie dokumentacji konkursowej i instrukcji dla wnioskodawców, utrzymywanie bieżącego kontaktu z kandydatami zainteresowanymi udziałem w konkursach międzynarodowych, monitorowanie procesu składania wniosków, weryfikacja formalna wniosków, obsługa posiedzeń zespołów ekspertów oceniających wnioski, przygotowanie i wysyłka dokumentów umożliwiających rozpoczęcie realizacji projektów zakwalifikowanych do finansowania (decyzji, umów), udział w monitorowaniu i obsłudze administracyjnej realizowanych projektów,
  • redagowanie zestawień, planów, sprawozdań i materiałów informacyjnych oraz prowadzenie korespondencji związanej z działalnością międzynarodową Centrum, w języku polskim i języku angielskim,
  • udział we wdrażaniu planów promocji obsługiwanych programów międzynarodowych, prezentowanie działalności Centrum na międzynarodowych spotkaniach,
  • obsługa merytoryczna wyjazdów przedstawicieli Centrum za granicę, obsługa merytoryczna oraz wsparcie organizacyjno-administracyjne wizyt zagranicznych gości w Centrum.

Oczekiwania wobec osób współpracujących:

  •  wykształcenie wyższe,
  • ogólna znajomość przepisów regulujących działalność Narodowego Centrum Nauki,
  • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
  • bardzo dobra znajomość narzędzi MS Office (Word, Excel),
  • samodzielność oraz odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych zadań,
  • dokładność i rzetelność,
  • umiejętność planowania i organizacji pracy własnej,
  • umiejętność analitycznego myślenia,
  • inicjatywa i zaangażowanie,
  • wysoka kultura osobista.

Dodatkowym atutem będą:

  • doświadczenie w pracy ze środowiskiem naukowym lub w administracji publicznej,
  • doświadczenie pracy w inicjatywach finansowanych ze środków europejskich, w szczególności Programów Ramowych lub programu Horyzont 2020, w tym udział w obsłudze finansowej projektów,
  • znajomość języków obcych innych niż angielski.

Wymagane dokumenty: CV i list motywacyjny

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@ncn.gov.pl, do dnia 20 września 2016 r.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia. Do przesłanego CV prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych, tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Narodowe Centrum Nauki w celach obecnej oraz przyszłych rekrutacji. Jednocześnie informuję, iż jestem świadomy/świadoma przysługującego mi prawa do uaktualniania, uzupełniania, a także usunięcia danych ze zbioru oraz możliwości wglądu do przesłanych przeze mnie dokumentów.

Osoby zakwalifikowanie do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione telefonicznie o ich terminie.

Zastrzegamy sobie możliwość wydłużenia terminu składania dokumentów. Informacja o ewentualnym przedłużeniu czasu trwania konkursu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Centrum Nauki.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://www.ncn.gov.pl/BIP/ oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: (12) 341 90 97.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 30 września 2016 r.

Opublikował: Anna Bobela
Publikacja dnia: 07.09.2016
Dokument oglądany razy: 2646