RSS
A A A
BIP Narodowego Centrum Nauki
To jest wersja archiwalna z dnia 16.12.2010, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: uzupełnienie danych

Organy Narodowego Centrum Nauki

Zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. nr 96, poz. 617) organami Narodowego Centrum Nauki są:

 • Dyrektor Narodowego Centrum Nauki,
 • Rada Narodowego Centrum Nauki:
  1. prof. dr hab. Jacek Błażewicz, nauki ścisłe i inżynierskie,
  2. prof. dr hab. Zbigniew Błocki, nauki ścisłe i inżynierskie,
  3. prof. dr hab. Bożena Czerny, nauki ścisłe i inżynierskie,
  4. prof. dr hab. Andrzej Duda, nauki ścisłe i inżynierskie,
  5. prof. dr hab. Krzysztof Frysztacki, nauki humanistyczne, społeczne i artystyczne,
  6. prof. dr hab. Jakub Gołąb, nauki o życiu,
  7. prof. dr hab. Janusz Janeczek, nauki o życiu,
  8. prof. dr hab. Janina Jóźwiak, nauki humanistyczne, społeczne i artystyczne,
  9. prof. dr hab. Leszek Kaczmarek, nauki o życiu,
  10. prof. dr hab. Tomasz Kapitaniak, nauki ścisłe i inżynierskie,
  11. prof. dr hab. Michał Karoński, nauki ścisłe i inżynierskie (przewodniczący),
  12. prof. dr hab. Mirosław Kofta, nauki humanistyczne, społeczne i artystyczne,
  13. prof. dr hab. Henryk Kozłowski, nauki ścisłe i inżynierskie,
  14. prof. dr hab. Leszek Leszczyński, nauki humanistyczne, społeczne i artystyczne,
  15. prof. dr Teresa Malecka, nauki humanistyczne, społeczne i artystyczne,
  16. prof. dr hab. Tomasz Motyl, nauki o życiu,
  17. prof. dr hab. Krzysztof Nowak, nauki o życiu,
  18. prof. dr hab. Wojciech Nowakowski, nauki humanistyczne, społeczne i artystyczne,
  19. prof. dr hab. Ryszard Nycz, nauki humanistyczne, społeczne i artystyczne,
  20. prof. dr hab. Jerzy Pałka, nauki o życiu,
  21. Ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek, nauki humanistyczne, społeczne i artystyczne,
  22. prof. dr hab. Adam Torbicki, nauki o życiu,
  23. prof. dr hab. Wojciech Tygielski, nauki humanistyczne, społeczne i artystyczne,
  24. prof. dr hab. Marek Żukowski, nauki ścisłe i inżynierskie.

Do czasu wyłonienia w drodze konkursu Dyrektora Narodowego Centrum Nauki pracą Narodowego Centrum Nauki kieruje Pełnomocnik do spraw utworzenia Narodowego Centrum Nauki w oparciu o art. 46 ust.1-3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz.U. nr 96 poz. 620).
W dniu 1 października 2010 r. pani prof. dr hab. Barbara Kudrycka, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, powołała na stanowisko Pełnomocnika do spraw utworzenia Narodowego Centrum Nauki pana prof. dr hab. Szczepana Bilińskiego. Opublikował: sebastian szytula
Publikacja dnia: 16.12.2010
Podpisał: Sebastian Szytuła
Dokument z dnia: 07.12.2010
Dokument oglądany razy: 6 442