RSS
A A A
BIP Narodowego Centrum Nauki

Witamy na stronie BIP Narodowego Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki, powołane w oparciu o ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. nr 96, poz. 617, z późn. zm. ), jest agencją wykonawczą w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. nr 28, poz. 146, z późn. zm.). Celem Narodowego Centrum Nauki jest wspieranie działalności naukowej w zakresie badań podstawowych, w rozumieniu art. 2 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

Jeśli w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Centrum Nauki nie znajdą Państwo poszukiwanych informacji, proszę się skontaktować z redaktorem BIP, zgodnie z instrukcją dostępu do pozostałych  informacji publicznych.

Aktualności

Aktualności

Dwa pierwsze Komponenty badawcze finansowane przez NCN w ramach programu NAWA „Polskie Pow

20.11.2020

Dwudziestego listopada 2020r. została zakończona ocena dwóch pierwszych wniosków złożonych do NCN w ramach Naboru wniosków na finansowanie Komponentów badawczych w projektach, które uzyskały finansowanie w programie NAWA „Polskie Powroty 2020”. Oba wnioski zostały pozytywnie ocenione pod względem formalnym i skierowane do finansowania ze środków Centrum.

Ponad 487 mln zł na projekty badawcze dla polskich naukowców w konkursach OPUS 19 i PRELUD

20.11.2020

Już po raz dziewiętnasty ogłaszamy wyniki konkursów OPUS i PRELUDIUM. Na projekty realizowane w ramach badań podstawowych polscy badacze otrzymają ponad 487 mln zł. Konkursy OPUS i PRELUDIUM od lat cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród naukowców ubiegających się o finansowanie projektów badawczych. W ich dziewiętnastej edycji w sumie złożono aż 4096 wniosków, z czego 595 zostało skierowanych do finansowania.

Polskie Powroty - ogłoszenie naboru wniosków na finansowanie komponentów badawczych

29.09.2020
W związku z ogłoszeniem przez NAWA wyników programu „Polskie Powroty 2020”, Narodowe Centrum Nauki ogłasza otwarcie naboru wniosków na finansowanie Komponentów badawczych stanowiących część projektów finansowanych przez NAWA w tym konkursie. To już trzecia edycja programu umożliwiającego wyróżniającym się polskim naukowcom pracującym za granicą powrót do Polski i prowadzenie badań naukowych w polskich uczelniach, instytutach naukowych lub instytutach badawczych.

Ogłaszamy konkursy OPUS 20 +LAP, BEETHOVEN CLASSIC 4, SONATA 16 i PRELUDIUM BIS 2

15.09.2020

660 mln zł przeznaczymy na cztery konkursy skierowane do naukowców, znajdujących się na różnych etapach kariery naukowej. Będą oni mogli złożyć wnioski o przyznanie grantów na badania w konkursach OPUS 20 (w tym w LAP), BEETHOVEN  CLASSIC 4, SONATA 16 i PRELUDIUM BIS 2.Opublikował: Jakub Piotrowski
Publikacja dnia: 19.08.2014
Podpisał: sebastian szytula
Dokument z dnia: 07.12.2010
Dokument oglądany razy: 996 892