RSS
A A A
BIP Narodowego Centrum Nauki

Kompleksowe usługi sprzątania budynku Narodowego Centrum Nauki, Znak sprawy: DSO.271.3.15.2018

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Ogłoszenie o zamówieniu, pobierz (pdf)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, pobierz (pdf)

Załącznik nr 1: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, pobierz (pdf);
Załącznik nr 2: Formularz oferty, pobierz (doc);
Załącznik nr 3: Formularz cenowy, pobierz (xls);
Załącznik nr 4: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, pobierz (doc);
Załącznik nr 5: Wykaz wykonanych usług (wzór), pobierz (doc);
Załącznik nr 6: Wykaz osób (wzór), pobierz (doc);
Załącznik nr 7: Istotne postanowienia umowy, pobierz (pdf);
Załącznik nr 8: Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów (wzór), pobierz (doc)
Załącznik nr 9: Oświadczenie o grupie kapitałowej (wzór), pobierz (doc)

WYJAŚNIENIA I ZMIANA SIWZ z dnia 26.11.2018 r., pobierz (pdf)

Załącznik nr 3: Formularz cenowy - POPRAWIONY z dnia 26.11.2018 r., pobierz (xls);

Informacja z otwarcia ofert z dnia 29.11.2018 r., pobierz (pdf)

Zawiadomienie o wyniku postępowania z dnia 18.12.2018 r., pobierz (pdf)

Podmiot udostępniający informację: Narodowe Centrum Nauki
Informację wytworzył: Agata Zapasa
Informację wprowadził do BIP: Beata Habuda
Data wytworzenia informacji: 20-11-2018
Data udostępnienia w BIP: 20-11-2018
Data ostatniej aktualizacji: 29-11-2018

Opublikował: Joanna Kolaszyńska
Publikacja dnia: 20.11.2018 15:18
Dokument oglądany razy: 807
Podlega Ustawie