RSS
A A A
BIP Narodowego Centrum Nauki

Dostawa sprzętu audiowizualnego oraz systemu rezerwacji sal konferencyjnych dla Narodowego Centrum Nauki, znak sprawy: DSO.271.3.4.2019

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Identyfikator postępowania na miniPortalu: 4631a176-cac6-464e-adb0-20a1b20fb09e

Ogłoszenie o zamówieniu przekazane do DZUUE w dniu 07.03.2019 r., pobierz (pdf)

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DZUUE z dnia 12.03.2019 r., pobierz (pdf)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, pobierz (pdf)

Załącznik nr 1 do SIWZ: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, pobierz (pdf)

Załącznik nr 2 do SIWZ: Formularz oferty, pobierz (doc)

Załącznik nr 3A do SIWZ: Formularz cenowy - część 1, pobierz (doc)

Załącznik nr 3B do SIWZ: Formularz cenowy - część 2, pobierz (doc)

Załącznik nr 4 do SIWZ: JEDZ, pobierz (xml), pobierz (pdf)

Załącznik nr 5 do SIWZ: Wykaz dostaw (wzór), pobierz (doc)

Załącznik nr 6 do SIWZ: Istotne postanowienia umowy, pobierz (pdf)

Załącznik nr 7 do SIWZ: Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów (wzór), pobierz (doc)

Załącznik nr 8 do SIWZ: Oświadczenie o grupie kapitałowej, pobierz (doc)

Załącznik nr 9 do SIWZ: Klucz publiczny, pobierz (asc)

Załącznik nr 10 do SIWZ: Rzuty pięter, pobierz (zip)

Wyjaśnienia treści SIWZ z dn. 27.03.2019 r., pobierz (pdf)

Wyjaśnienia treści SIWZ z dn. 05.04.2019 r., pobierz (pdf)

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ z dn. 11.04.2019 r. oraz informacja o przedłużeniu terminu składania i otwarcia ofert, pobierz (pdf)

Wyjaśnienia treści SIWZ z dn. 17.04.2019 r., pobierz (pdf)

UWAGA! Przedłużono termin składania ofert do dnia 26.04.2019 r.

Ogłoszenie o sprostowaniu przesłane do publikacji w DZUUE w dniu 11.04.2019 r., pobierz (pdf)

Ogłoszenie o sprostowaniu opublikowane w DZUUE w dniu 16.04.2019 r., pobierz (pdf)

Informacja z otwarcia ofert z dnia 26.04.2019 r., pobierz (pdf)

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części 2 przedmiotu zamówienia, pobierz (pdf)

Zawiadomienie o wyniku postępowania w części 1, pobierz (pdf)

Podmiot udostępniający informację: Narodowe Centrum Nauki
Informację wytworzył: Tomasz Król
Informację wprowadził do BIP: Joanna Kolaszyńska
Data wytworzenia informacji: 07-03-2019
Data udostępnienia w BIP: 07-03-2019
Data ostatniej aktualizacji: 12-06-2019

Opublikował: Joanna Kolaszyńska
Publikacja dnia: 07.03.2019 16:07
Dokument oglądany razy: 1828
Podlega Ustawie