RSS
A A A
BIP Narodowego Centrum Nauki

Aktualności

...
Pokaż aktualności z roku:

Drugi konkurs na utworzenie Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri

06.12.2018

Narodowe Centrum Nauki wraz z Towarzystwem Maxa Plancka (MPG) ogłaszają drugi konkurs na utworzenie Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri. W drugiej edycji wybranych zostanie do trzech centrów w zakresie nauk ścisłych i technicznych, nauk o życiu oraz nauk humanistycznych i społecznych.

Konkursy na stanowiska Koordynatorów Dyscyplin

19.11.2018

Rada Narodowego Centrum Nauki ogłasza konkursy na stanowiska Koordynatorów Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki w grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce oraz w grupie nauk o życiu.

Konkurs na stanowisko Dyrektora NCN

14.11.2018
Rada Narodowego Centrum Nauki, działając na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 947 z późn. zm.), ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Dyrektora Narodowego Centrum Nauki. Termin składania zgłoszeń upływa 31 grudnia 2018 r.

Otwarcie pięciu konkursów NCN

14.09.2018

Już po raz szesnasty otwieramy nabór wniosków w konkursach OPUS i PRELUDIUM, a po raz czternasty w konkursie SONATA. W konkursach krajowych do zdobycia jest łącznie 480 mln zł. We współpracy z Niemiecką Wspólnotę Badawczą (DFG) uruchamiamy BEETHOVEN CLASSIC 3 oraz nowość – BEETHOVEN LIFE 1. W konkursach międzynarodowych naukowcy mogą pozyskać 50 mln zł. Łącznie do zdobycia w otwieranych właśnie konkursach jest rekordowa pula 530 mln zł.

Konkursy na stanowiska Koordynatorów Dyscyplin

03.09.2018

Rada Narodowego Centrum Nauki ogłasza konkurs na stanowisko Koordynatora Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki w grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce. Przypominamy również o trwającym konkursie na stanowisko Koordynatora Dyscyplin w grupie nauk o życiu.

MINIATURA 2: druga lista rankingowa

31.08.2018

  Kolejnych 95 badaczy zostało laureatami konkursu MINIATURA 2. Otrzymają oni łącznie niemal 3,25 mln zł na realizację działań naukowych takich jak badania wstępne, badania pilotażowe, kwerendy, staże, konsultacje naukowe i wyjazdy konferencyjne.

Pierwsze wyniki konkursu MINIATURA 2

01.08.2018

Znamy nazwiska pierwszych laureatów drugiej edycji konkursu MINIATURA na działanie naukowe służące realizacji badań podstawowych.

Wyniki konkursów UWERTURA 2 i SONATINA 2

31.07.2018

Konkursy UWERTURA 2 oraz SONATINA 2 zostały rozstrzygnięte. Laureaci pierwszego z nich odbędą staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC, na które NCN przeznaczy blisko 673 tys.  Z kolei na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem w konkursie SONATINA 2 przekażemy 30,5 mln złotych.

Konkurs na stanowisko Koordynatora Dyscyplin w naukach o życiu

31.07.2018
Rada Narodowego Centrum Nauki ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Koordynatora Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki w grupie nauk o życiu. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce "Oferty pracy".

Wyniki konkursu ETIUDA 6

17.07.2018

 Rozstrzygnęliśmy szóstą edycję konkursu ETIUDA. Doktoranci otrzymają stypendia o łącznej wartości prawie 15 mln zł. O finansowanie starało się 355 młodych badaczy, spośród których nagrodzonych zostało 147.

Konkurs na stanowisko Koordynatora Dyscyplin w naukach ścisłych i technicznych

11.07.2018

 Rada Narodowego Centrum Nauki ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Koordynatora Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki w grupie nauk ścisłych i technicznych. Szczegółowe informacje znajdują się tutaj.

Wyniki konkursu DAINA 1

26.06.2018
W pierwszej edycji konkursu DAINA organizowanego wspólnie z Litewską Radą Naukową naukowcy złożyli do Narodowego Centrum Nauki aż 253 wnioski. Do finansowania skierowano 16 projektów na łączną kwotę prawie 15 mln zł.

Ogłaszamy konkursy MAESTRO 10, HARMONIA 10 i SONATA BIS 8 oraz po raz pierwszy konkurs SHE

15.06.2018

200 mln złotych – tyle w ramach kolejnych edycji konkursów NCN mogą otrzymać naukowcy planujący utworzenie zespołów badawczych, zamierzający realizować projekty we współpracy międzynarodowej oraz prowadzący innowacyjne i przełomowe badania. O 40 mln zł zawalczą badacze, którzy zechcą realizować polsko-chińskie projekty w ramach nowego konkursu SHENG. 

Konkurs TANGO 3 otwarty

21.05.2018

Rusza kolejny konkurs TANGO. Na dofinansowanie mogą liczyć projekty, dzięki którym zwiększy się stopień praktycznego wykorzystania wyników badań podstawowych.

Wyniki konkursów OPUS 14, PRELUDIUM 14

15.05.2018

Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawiają listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN w dniu 15 września 2017 r.:Opublikował: sebastian szytula
Publikacja dnia: 07.12.2010
Podpisał: sebastian szytula
Dokument z dnia: 07.12.2010
Dokument oglądany razy: 45 164