QUANTERACHANSEWEAVE Fundusze NorweskieZobacz film NCNOtwarte konkursy NCNPrzykłady finansowanych projektówKonkurs DIOSCURI

Aktualności


Rankingi jednostek w konkursach NCN 2014

wtorek, 3 lutego 2015

W konkursach NCN rozstrzygniętych w 2014 roku finansowanie otrzymały 1804 projekty, staże i stypendia. Zostały one wyłonione przez Zespoły Ekspertów spośród 11 432 wniosków złożonych do Centrum w tych konkursach. Ponad 760 mln zł z NCN wspomoże badaczy zatrudnionych w 186 jednostkach na terenie całego kraju. »


Wnioski odrzucone z powodów formalnych w konkursach NCN – statystyki

poniedziałek, 2 lutego 2015

W związku z informacją rozpowszechnianą przy okazji organizowanych komercyjnie szkoleń dotyczących przygotowywania wniosków do Narodowego Centrum Nauki, informujemy, że nieprawdą jest, że „w ostatnim czasie znacząco wzrosła liczba wniosków o grant odrzuconych przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) z przyczyn formalnych.” »


Działalność Komisji Odwoławczej NCN w liczbach

poniedziałek, 2 lutego 2015

W ramach Rady Narodowego Centrum Nauki działa Komisja Odwoławcza, która jest odpowiedzialna za rozpatrywania odwołań od decyzji dyrektora Narodowego Centrum Nauki. Komisja została powołana przez Radę NCN, na podstawie art. 18 ust. 8 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 617). »


Nowy konkurs HERA Uses of the Past otwarty

czwartek, 22 stycznia 2015

Narodowe Centrum Nauki wraz z konsorcjum HERA zaprasza do udziału w konkursie na międzynarodowe projekty badawcze pt. Uses of the Past. Do konkursu mogą być zgłaszane projekty humanistyczne, które próbują odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób rozumienie przeszłości i wyobrażenia o niej wpływają na naszą teraźniejszość oraz postawy wobec przyszłości. »


Harmonogram konkursów NCN na 2015 r.

czwartek, 22 stycznia 2015

Dziewięć rodzajów konkursów w czterech turach – to plan Narodowego Centrum Nauki na rok 2015. W marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu 2015 r. Centrum planuje otworzyć dwanaście naborów wniosków, w których naukowcy będą mogli starać się o pieniądze na prowadzenie badań podstawowych. »


SYMFONIA 3, ETIUDA 3, FUGA 4 – formularze wniosków dostępne

czwartek, 22 stycznia 2015

Informujemy, że w systemie OSF zostały udostępnione elektroniczne formularze wniosków dla konkursów SYMFONIA 3, ETIUDA 3 i FUGA 4. Wnioski można składać do 16 marca br. »


Styczniowe posiedzenie Rady NCN

wtorek, 20 stycznia 2015

W dniach 14-15 stycznia 2015 r. członkowie Rady Narodowego Centrum Nauki spotkali się po raz kolejny. Podczas obrad plenarnych w dniu 15 stycznia, przewodniczący Rady powołał komisje specjalistyczne Rady NCN i ich przewodniczących, którymi zostali: prof. dr hab. Krzysztof Nowak w Komisji ds. Regulaminów i Procedur, ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek w Komisji ds. Etycznych oraz prof. dr hab. Małgorzata Kossowska w Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej. »


Infect-ERA: Nowy konkurs z zakresu chorób zakaźnych

wtorek, 20 stycznia 2015

Narodowe Centrum Nauki wraz z konsorcjum Infect-ERA zaprasza do udziału w konkursie na międzynarodowe projekty badawcze. »


Konsorcjum BiodivERsA zapowiada ogłoszenie nowego konkursu

poniedziałek, 19 stycznia 2015

W maju 2015 r. konsorcjum BiodivERsA , do którego należy również Narodowe Centrum Nauki, ogłosi otwarcie naboru wniosków o finansowanie projektów badawczych wpisujących się w tematykę: »


Stanowisko Rady Narodowego Centrum Nauki w sprawie projektu ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych z 28 sierpnia 2014 r.

piątek, 16 stycznia 2015

Rządowy projekt ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych z 28 sierpnia 2014 r. ma na celu dostosowanie polskiego prawodawstwa do przepisów prawnych Unii Europejskiej. W dyskusji nad tym projektem głoszone są poglądy podważające nie tylko dopuszczalność, ale też i zasadność przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach, zarówno w badaniach podstawowych, jak i stosowanych. »


Strony