Laureaci nagrody NCN 2020CEUS-UNISONO Fundusze NorweskieZobacz film NCNOtwarte konkursy NCNPrzykłady finansowanych projektówKonkurs DIOSCURI

Aktualności


Udział dyrektora NCN w XVI Kolegium Prorektorów ds. Nauki i Rozwoju publicznych wyższych szkół technicznych

poniedziałek, 27 stycznia 2014

Dnia 23 stycznia br. dyrektor Narodowego Centrum Nauki prof. Andrzej Jajszczyk wziął udział w XVI Kolegium Prorektorów ds. Nauki i Rozwoju publicznych wyższych szkół technicznych odbywającym się w Politechnice Białostockiej. »


Wyniki konkursów MAESTRO 5, HARMONIA 5, SONATA BIS 3

czwartek, 23 stycznia 2014

Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawiają listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN w dniu 14 czerwca 2013 roku:

  • MAESTRO 5 – na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe;
  • HARMONIA 5 – na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej niepodlegające współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych;
  • SONATA BIS 3 – na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.
»


Informacja dotycząca wyników konkursu MAESTRO

czwartek, 23 stycznia 2014

Na posiedzeniu Zespołu Ekspertów oceniających wnioski w grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce Zespół po dyskusji jednogłośnie podjął decyzję o niekierowaniu do finansowania żadnego z przedstawionych projektów. »


Nowy konkurs z zakresu chorób zakaźnych

poniedziałek, 20 stycznia 2014

Narodowe Centrum Nauki zaprasza do udziału w konkursie na temat chorób zakaźnych ogłoszonym w ramach konsorcjum Infect-Era.

Tematyka konkursu obejmuje następujące zagadnienia:

  • Ocena patogenności drobnoustrojów oraz roli flory bakteryjnej w homeostazie. Wpływ mikroorganizmów i probiotyków na zapobieganie lub leczenie infekcji (Assess the role of commensal flora in homeostasis and microbe’s pathogenicity, and elucidate how commensal organisms or probiotics can be used to prevent or treat infections);
  • Rozwój nowych technik badań wstępnych faz infekcji (Development and application of new techniques to investigate the initial  steps of the infection process).

Narodowe Centrum Nauki w plebiscycie na Najważniejsze Wydarzenie ostatniego 25-lecia w Krakowie

piątek, 17 stycznia 2014

Miło nam poinformować, że Narodowe Centrum Nauki znalazło się w plebiscycie „Gazety Wyborczej” na Najważniejsze Wydarzenie ostatniego 25-lecia w Krakowie. Narodowe Centrum Nauki jako jedyna agencja wykonawcza ma swoją siedzibę poza stolicą i jest pierwszą w Polsce instytucją finansującą polską naukę, która stosuje dwuetapowy, środowiskowy system oceny wniosków. Zachęcamy do głosowania. »


Informacja dotycząca umów dla projektów w konkursach OPUS 5, SONATA 5 i PRELUDIUM 5

czwartek, 16 stycznia 2014

Informujemy, że w systemie OSF udostępniona została możliwość wygenerowania umów o realizację i finansowanie projektów badawczych dla konkursów ogłoszonych 15 marca 2013 r. tj. OPUS 5, SONATA 5 i PRELUDIUM 5. »


Informacja dotycząca raportów rocznych za rok 2013 oraz raportów końcowych w projektach NCN

czwartek, 16 stycznia 2014

Z uwagi na trwające prace techniczne nad modułem raportowym w systemie OSF uprzejmie prosimy o wstrzymanie się ze sporządzaniem raportów rocznych (za rok 2013) oraz raportów końcowych z realizacji projektów finansowanych w ramach konkursów rozstrzygniętych przez NCN. Przybliżony czas zakończenia prac nad modułem raportowym to luty 2014 roku. »


Styczniowe posiedzenie Rady NCN

czwartek, 16 stycznia 2014

W dniach 8-10 stycznia 2014 r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady NCN, podczas którego nie tylko dokonano podsumowania pierwszych lat działalności Centrum, ale także przeprowadzono dyskusję dotyczącą określenia głównych kierunków dalszego działania. Główna część obrad poświęcona została podsumowaniu dyskusji panelowych, które koncentrowały się wokół czterech zasadniczych zagadnień: „NCN jako instytucja – refleksja po pierwszych latach działalności”, „Eksperci i ocena wniosków”, „Kosztorys i wynagrodzenia”, „Co dalej”.  »


Dni Narodowego Centrum Nauki – Lublin 2014

środa, 15 stycznia 2014

W dniach 9-10 kwietnia 2014 r. w Lublinie odbędzie się druga edycja Dni Narodowego Centrum Nauki. Organizatorami wydarzenia są Narodowe Centrum Nauki oraz Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Politechnika Lubelska, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.

»


NORFACE Przyszłość państwa opiekuńczego – drugi etap konkursu

środa, 8 stycznia 2014

Informujemy wszystkich wnioskodawców, którzy zostali zaproszeni do drugiego etapu konkursu NORFACE Przyszłość państwa opiekuńczego, że wnioski należy przesłać za pomocą elektronicznego systemu do dnia 16 stycznia 2014 r. do godziny 11.59.

»


Strony