QUANTERACHANSEWEAVE Fundusze NorweskieZobacz film NCNOtwarte konkursy NCNPrzykłady finansowanych projektówKonkurs DIOSCURI

Aktualności


Zatrudnienie w projektach finansowanych przez NCN

środa, 5 listopada 2014

W związku z licznymi zapytaniami kierowanymi do Narodowego Centrum Nauki dotyczącymi wyłączenia obowiązku stosowania postępowania konkursowego w odniesieniu do zatrudnienia w projektach finansowanych przez NCN informujemy, że Centrum zdecydowało o skierowaniu wniosku o interpretację przepisu art. 118 a ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1198) do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. »


UNISONO – nowy typ wniosku w systemie OSF

środa, 5 listopada 2014

Informujemy, że w systemie OSF pojawił się nowy typ wniosku – UNISONO, za pomocą którego zgłoszenia do NCN mogą składać naukowcy ubiegający się o finansowanie w konkursach międzynarodowych, ogłaszanych przez Centrum we współpracy wielostronnej (np. HERA, Infect-ERA czy CHIST-ERA). »


Podsumowanie oceny formalnej wniosków złożonych w konkursach MAESTRO 6, HARMONIA 6, SONATA BIS 4

wtorek, 4 listopada 2014

Przedstawiamy podsumowanie oceny formalnej wniosków, które zostały złożone w konkursach ogłoszonych 16 czerwca br. »


Relacje między światem nauki i przemysłu

piątek, 31 października 2014

Zapraszamy do lektury artykułu pt. Relacje między światem nauki i przemysłu autorstwa dr Anny Marszałek, koordynatorki dyscyplin w dziale nauk humanistycznych społecznych i o sztuce. Artykuł ukazał się w dwumiesięczniku Szkoły Głównej Handlowej „e-mentor”. »


Nabór na grudniową edycję warsztatów dla pracowników administracyjnych został zamknięty

czwartek, 30 października 2014

Uprzejmie informujemy, że ze względu na bardzo duże zainteresowanie oraz przekroczenie limitu zgłoszeń, nabór na trzecią edycję warsztatów dla pracowników administracyjnych jednostek naukowych został zamknięty. »


Badanie opinii laureatów konkursów NCN

czwartek, 30 października 2014

Na zlecenie Narodowego Centrum Nauki w okresie od listopada 2014 r. do lutego 2015 r. firma badawcza Public Profits Sp. z o.o. będzie prowadzić badanie opinii laureatów konkursów NCN, tj. kierowników projektów badawczych finansowanych w ramach konkursów NCN, którzy zrealizowali bądź realizują projekt przynajmniej od roku i złożyli przynajmniej jeden raport roczny z realizacji tego projektu. »


Udział pracowników Działu Badań Naukowych i Rozwoju Naukowców w warsztatach szkoleniowych Krajowej Reprezentacji Doktorantów

środa, 29 października 2014

Rok 2014 był drugim rokiem współpracy Narodowego Centrum Nauki z Krajową Reprezentacją Doktorantów (KRD). Była to kontynuacja ubiegłorocznych spotkań informacyjnych przeznaczonych dla młodych naukowców, w których uczestniczyli pracownicy Działu Badań Naukowych i Rozwoju Naukowców (DBR) Narodowego Centrum Nauki. »


Instrukcje przygotowania wniosków w konkursach ogłoszonych 15 września 2014 r.

wtorek, 28 października 2014

Informujemy, że w sekcji Instrukcje przygotowania wniosków dostępne są szczegółowe instrukcje sporządzania i składania wniosków w konkursach ogłoszonych 15 września 2014 r.: »


Trzecia edycja warsztatów szkoleniowych dla pracowników administracyjnych

poniedziałek, 27 października 2014

Narodowe Centrum Nauki zaprasza na jednodniowe warsztaty szkoleniowe dla pracowników jednostek naukowych zaangażowanych w obsługę administracyjną finansowanych przez Centrum projektów badawczych. Warsztaty odbędą się 4 grudnia br. w siedzibie NCN w Krakowie. »


Projekty finansowane przez NCN wpisane do amerykańskiej bazy International Alzheimer’s Disease Research Portfolio

piątek, 24 października 2014

Projekty podejmujące badania nad chorobą Alzheimera finansowane przez Narodowe Centrum Nauki zostały wpisane do międzynarodowej bazy International Alzheimer’s Disease Research Portfolio (IADRP).  Baza ta, powstała w 2010 r. w wyniku współpracy amerykańskich organizacji – National Institute of Aging oraz Alzheimer’s Association, gromadzi informacje o projektach badawczych ze wspomnianego obszaru, finansowanych przez publiczne i prywatne organizacje z całego świata. »


Strony