Laureaci nagrody NCN 2020CEUS-UNISONO Fundusze NorweskieZobacz film NCNOtwarte konkursy NCNPrzykłady finansowanych projektówKonkurs DIOSCURI

Aktualności


Dni Narodowego Centrum Nauki – Lublin 2014

poniedziałek, 3 marca 2014

W dniach 9-10 kwietnia br. w Lublinie odbędzie się druga edycja Dni Narodowego Centrum Nauki. Wydarzenie organizowane jest wspólnie z lubelskimi uczelniami: Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej, Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II, Politechniką Lubelską, Uniwersytetem Medycznym oraz Uniwersytetem Przyrodniczym. »


Udział dyrektora NCN w Sixth High-level Workshop on the European Research Area (ERA)

czwartek, 27 lutego 2014

W dniach 24 i 25 lutego br. dyrektor Narodowego Centrum Nauki prof. Andrzej Jajszczyk wziął udział w Sixth High-level Workshop on the European Research Area (ERA). Warsztaty zorganizowane przez Science Europe odbyły się w Bath w Anglii. »


Kontakt z pracownikami Centrum

wtorek, 25 lutego 2014

Informujemy, że 25.02.2014 r. z powodu awarii serwera kontakt e-mailowy z pracownikami Centrum może być utrudniony. Przepraszamy za powstałe niedogodności. »


Jak współpracuje się z NCN – wyniki badania ankietowego pracowników administracyjnych jednostek naukowych

piątek, 21 lutego 2014

Dokument umieszczony poniżej prezentuje wyniki badań empirycznych przeprowadzonych na zlecenie Narodowego Centrum Nauki wśród przedstawicieli jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych w jednostkach naukowych za obsługę projektów badawczych finansowanych przez NCN. Na badanie składały się między innymi indywidualne wywiady pogłębione oraz wspomagane komputerowo wywiady telefoniczne wśród przedstawicieli działów nauki beneficjentów konkursów NCN, którzy są w stałym kontakcie z biurem Centrum. »


Zestawienia rankingowe grantobiorców Narodowego Centrum Nauki

piątek, 21 lutego 2014

W dziale Statystyki opublikowano szczegółowe zestawienia rankingowe podmiotów, którym Narodowe Centrum Nauki przyznało w 2013 r. finansowanie na realizację projektów badawczych, staży podoktorskich oraz stypendiów doktorskich. »


Polsko-niemiecka współpraca w badaniach naukowych

środa, 19 lutego 2014

W dniu 19 lutego 2014 r. w Krakowie odbyła się uroczystość podpisania porozumienia o współpracy między Narodowym Centrum Nauki a Niemiecką Wspólnotą Badawczą (DFG). Celem porozumienia jest organizacja wspólnego konkursu na projekty badawcze w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych. Konkurs zostanie ogłoszony w drugiej połowie 2014 r. W uroczystości wzięła udział Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska. »


Wizyta Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Leny Kolarskiej-Bobińskiej w NCN

środa, 19 lutego 2014

W dniu 19 lutego br. w siedzibie Narodowego Centrum Nauki odbyło się posiedzenie plenarne Rady NCN z udziałem Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, poświęcone roli Centrum w finansowaniu badań podstawowych, a tym samym w stymulowaniu rozwoju polskiej nauki. »


Lutowe posiedzenie Rady NCN

wtorek, 18 lutego 2014

W dniach 12-13 lutego 2014 r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady NCN, podczas którego prof. Michał Karoński, przewodniczący Rady NCN, wręczył prof. Jackowi Tejchmanowi-Konarzewskiemu nominację Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na członka Rady NCN. »


Informacja dotycząca raportów rocznych za rok 2013 oraz raportów końcowych w projektach NCN

poniedziałek, 17 lutego 2014

Informujemy, że w systemie OSF można przygotowywać i składać raporty roczne za rok 2013 oraz raporty końcowe z realizacji projektów badawczych finansowanych w ramach konkursów rozstrzygniętych przez NCN. »


Kontakt z pracownikami biura w dniach 17 lutego – 6 marca 2014 r.

poniedziałek, 17 lutego 2014

W związku z trwającymi w Narodowym Centrum Nauki pracami Zespołów Ekspertów, oceniających wnioski o finansowanie projektów badawczych składanych w konkursach NCN, informujemy, że w dniach 17 lutego – 6 marca 2014 r. mogą wystąpić czasowe utrudnienia w kontakcie z Koordynatorami Dyscyplin i pracownikami Działu Badań Naukowych i Rozwoju Naukowców. »


Strony