QUANTERACHANSEWEAVE Fundusze NorweskieZobacz film NCNOtwarte konkursy NCNPrzykłady finansowanych projektówKonkurs DIOSCURI

Aktualności


Zapowiedź konkursu CEUS-UNISONO

piątek, 22 listopada 2019

Zapowiedź międzynarodowego konkursu CEUS-UNISONO na projekty badawcze, organizowanego we współpracy wielostronnej w ramach programu CEUS w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure). »


QuantERA: podsumowanie konferencji śródokresowej

piątek, 22 listopada 2019

Ponad 100 osób wzięło udział w konferencji śródokresowej programu QuantERA pn. QuantERA Mid-Term Strategic Conference, która odbyła się w dniach 13-14 listopada 2019 r. w Granadzie (Hiszpania). Imprezę zorganizowała agencja finansująca badania naukowe z Hiszpanii (Agencia Estatal de Investigacion) oraz Narodowe Centrum Nauki w Krakowie (Koordynator programu QuantERA) we współpracy z Uniwersytetem w Granadzie. »


Spotkania informacyjne i szkolenia dla wnioskodawców w 2021 r.

piątek, 22 listopada 2019

Z satysfakcją odnotowujemy duże zainteresowanie, jakim cieszą się spotkania informacyjne i szkolenia prowadzone przez Koordynatorów Dyscyplin NCN. Ze względu na sytuację epidemiczną w Polsce wyjazdowe spotkania informacyjne prowadzone przez Koordynatorów pozostają tymczasowo zawieszone.

Zainteresowanym jednostkom proponujemy spotkania poświęcone ofercie konkursowej i trybie oceny wniosków w NCN prowadzone w formie webinariów, które cieszyły się dużym powodzeniem w 2020 r.  »


Posiedzenie Rady NCN 13-14 listopada 2019 r.

piątek, 22 listopada 2019

Pierwszego dnia obrad członkowie Rady oraz dyrekcja NCN spotkali się z wiceprezesem rady ministrów, ministrem nauki i szkolnictwa wyższego Jarosławem Gowinem. Tego samego dnia odbyły się również  posiedzenia komisji Odwoławczej i ds. Regulaminów i Procedur oraz posiedzenia Komisji głównych Rady. Drugiego dnia odbyły się obrady plenarne, po których Komisja Rady ds. konkursów na koordynatorów dyscyplin NCN przeprowadzała rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na stanowisko koordynatora dyscyplin w dziedzinie nauk o życiu.

»


MINIATURA 3 – decyzje w sprawie wniosków odrzuconych formalnie

czwartek, 21 listopada 2019

Informujemy, że zostały dziś wysłane decyzje dotyczące kolejnej części wniosków złożonych w konkursie MINIATURA 3, które nie zostały zakwalifikowane do finansowania z powodu niespełnienia wymogów formalnych. Uzasadnienia dostępne są w systemie ZSUN/OSF. Prosimy o sprawdzenie statusu wniosku w systemie ZSUN/OSF oraz Elektronicznych skrzynek podawczych ESP (ePUAP). »


Zakończenie naboru wniosków w konkursie MOZART i kontynuacja współpracy z austriacką agencją FWF w ramach programu CEUS

czwartek, 21 listopada 2019

Informujemy, że na podstawie pkt 4.7. uchwały Rady NCN nr 32/2019 z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie warunków przeprowadzania międzynarodowego konkursu dwustronnego MOZART na polsko-austriackie projekty badawcze, Rada Narodowego Centrum Nauki określiła termin zakończenia naboru wniosków w konkursie w dniu 21 lutego 2020 r. godz. 23:59:59 (uchwała Rady NCN nr 114/2019 z dnia 14 listopada 2019 r.). »


Ponad 390 milionów złotych dla naukowców na projekty badawcze od Narodowego Centrum Nauki

poniedziałek, 18 listopada 2019

Ogłaszamy wyniki konkursów OPUS 17 na projekty badawcze, skierowanego do wszystkich badaczy oraz PRELUDIUM 17 na projekty realizowane przez badaczy, którzy jeszcze nie posiadają stopnia naukowego doktora. Na listach rankingowych znalazło się ponad pół tysiąca projektów o wartości niemal 390,3 mln zł. »


Jarosław Gowin o wsparciu polskich badaczy w dążeniu do doskonałości naukowej

czwartek, 14 listopada 2019

Podczas wczorajszego spotkania dyrekcji i członków Rady Narodowego Centrum Nauki z Jarosławem Gowinem, wiceprezesem Rady Ministrów, ministrem nauki i szkolnictwa wyższego rozmawiano przede wszystkim o udziale polskich naukowców w programach finansowanych ze środków europejskich. »


Zamknięcie konkursu na stanowisko Koordynatora Dyscyplin HS

wtorek, 12 listopada 2019

Rada Narodowego Centrum Nauki zamknęła nabór na stanowisko Koordynatora Dyscyplin NCN w grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce, pozostawiając konkurs bez rozstrzygnięcia.  »


Trzecia lista rankingowa w konkursie MINIATURA 3

czwartek, 7 listopada 2019

Grono laureatów konkursu MINIATURA 3 powiększyło się o 63 naukowców. Otrzymają oni łącznie ponad 2,5 mln zł na realizację działań naukowych takich jak badania wstępne, badania pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, wyjazdy badawcze i konsultacyjne. »


Strony