QUANTERACHANSEWEAVE Fundusze NorweskieZobacz film NCNOtwarte konkursy NCNPrzykłady finansowanych projektówKonkurs DIOSCURI

Aktualności


Uzasadnienia ocen wniosków dostępne w systemie OSF

wtorek, 20 maja 2014

Informujemy, że od 17 maja w systemie OSF dostępne są uzasadnienia ocen wniosków złożonych w konkursach OPUS 6, PRELUDIUM 6 i SONATA 6. »


Szefowie europejskich organizacji finansujących oraz prowadzących badania naukowe obradują w Krakowie

poniedziałek, 19 maja 2014

We wtorek 20 maja w Krakowie odbędzie się posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego organizacji Science Europe (SE) zrzeszającej ponad pięćdziesiąt agencji finansujących badania naukowe oraz instytucji badawczych z Europy. »


Roczne podsumowanie działalności NCN – Raport 2013

piątek, 16 maja 2014

Zachęcamy do zapoznania się z Raportem 2013 podsumowującym poprzedni rok działalności Narodowego Centrum Nauki. W 2013 r. Centrum zakwalifikowało do finansowania 2433 projekty badawcze, staże i stypendia realizowane w obszarze badań podstawowych na łączną kwotę ponad 1 mld zł. Rozstrzygnęło 14 konkursów i ogłosiło 13 nowych. »


Wsparcie NCN dla wnioskodawców i grantobiorców

środa, 14 maja 2014

Informujemy, że Narodowe Centrum Nauki nie prowadzi odpłatnych szkoleń dotyczących przygotowywania i składania wniosków o finansowanie projektów badawczych, stypendiów doktorskich i staży podoktorskich w konkursach NCN. »


Instrukcje przygotowania wniosków w konkursach ogłoszonych 17 marca 2014 r.

wtorek, 13 maja 2014

Informujemy, że w sekcji "Najczęściej zadawane pytania" opublikowano szczegółowe instrukcje przygotowania wniosków w konkursach ogłoszonych 17 marca 2014 r.: »


Udział dyrektora NCN w obchodach Jubileuszu 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego

poniedziałek, 12 maja 2014

Dyrektor Narodowego Centrum Nauki prof. Andrzej Jajszczyk wziął udział w obchodach Jubileuszu 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego. W czasie uroczystego posiedzenia Senatu UJ przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso otrzymał złoty medal „Plus Ratio Quam Vis”, a dwóch wybitnych uczonych: laureat Nagrody Nobla w dziedzinie chemii prof. Robert Huber oraz wybitny teoretyk zarządzania prof. Witold Kieżun otrzymało doktoraty honoris causa. »


Warsztaty szkoleniowe dla pracowników jednostek naukowych zaangażowanych w obsługę administracyjną projektów badawczych

czwartek, 8 maja 2014

Narodowe Centrum Nauki zaprasza na jednodniowe warsztaty szkoleniowe dla pracowników jednostek naukowych zaangażowanych w obsługę administracyjną projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki. Więcej informacji/rejestracja »


Wstrzymanie udzielania pomocy publicznej przez NCN

środa, 7 maja 2014

W konkursach ogłaszanych przez NCN, których rozstrzygnięcie jest przewidziane po dniu 31 grudnia 2014 r., nie będzie udzielana pomoc publiczna. Możliwość ponownego udzielania pomocy publicznej jest uzależniona od wejścia w życie nowego rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem NCN wydanego na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 617, z późn. zm.)”. »


Wyniki konkursów OPUS 6, PRELUDIUM 6, SONATA 6

wtorek, 6 maja 2014

Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawiają listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN w dniu 16 września 2013 roku:

  • OPUS 6 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,
  • PRELUDIUM 6 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora,
  • SONATA 6 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.
»


Statystyki konkursów MAESTRO 5, HARMONIA 5 i SONATA BIS 3 dostępne

środa, 30 kwietnia 2014

W dziale statystyki konkursów opublikowano szczegółowe raporty statystyczne dla konkursów MAESTRO 5, HARMONIA 5 i SONATA BIS 3, do których nabór wniosków zamknięto 16 września 2013 r. »


Strony