wt., 26/02/2013 - 11:50

Informujemy, że dyżury w sprawach skarg i wniosków odbywają się w siedzibie Narodowego Centrum Nauki w każdy piątek w godzinach 10.00-12.00.

Dyrektor Narodowego Centrum Nauki lub wyznaczony przez dyrektora zastępca przyjmuje zainteresowanych w sprawach skarg i wniosków w godzinach lub po godzinach pracy Centrum po uprzednim ustaleniu terminu spotkania telefonicznie z sekretarzem dyrektora.

Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46).