pon., 25/03/2013 - 12:15

W związku z licznymi pytaniami wyjaśniamy, że termin składania raportów rocznych i końcowych został przesunięty do dnia 31 lipca 2013 r. tylko dla projektów złożonych w ramach konkursów ogłaszanych przez Narodowe Centrum Nauki. Ze względu na fakt, że formularze raportów zostaną udostępnione w systemie OSF do dnia 31 maja br., uprzejmie prosimy, aby nie nadsyłać raportów przygotowanych na dotychczas dostępnych drukach. Ponadto, informujemy, że dla projektów, których termin zakończenia przypada na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r. składanie raportów rocznych nie jest konieczne.

Raporty dla projektów przejętych z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (konkursy 30 – 40), należy składać na dotychczasowych zasadach.