pt., 05/12/2014 - 11:38

Informujemy wszystkich, którzy planują złożenie wniosku w konkursie BEETHOVEN, że dokument Project Template wraz z CV kierowników i wykonawców projektu posiadających co najmniej stopień doktora – jako jeden plik PDF – jest załączany przez polskiego kierownika projektu w systemie OSF, a przez niemieckiego w systemie elan. Prosimy, aby polscy kierownicy załączyli w systemie OSF ten sam plik PDF, który został załączony w systemie elan przez kierownika niemieckiego. Przypominamy, że po stronie niemieckiej termin składania wniosków upływa 10 grudnia 2014 r., natomiast po stronie polskiej – 15 grudnia 2014 r.