Udział ministra Leszka Sirko w posiedzeniu Rady NCN


poniedziałek, 15 lutego 2016

11 lutego w siedzibie Narodowego Centrum Nauki odbyło się posiedzenie plenarne Rady NCN z udziałem prof. dr. hab. Leszka Sirko, podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Rozmawiano o planach resortu dotyczących finansowania badań podstawowych oraz kolejnych nowych inicjatywach Rady NCN, w tym możliwości organizacji staży we współpracy z European Research Council (ERC).

Minister podkreślał, że wola wspierania nauki powinna być ponad politycznymi i społecznymi podziałami. Zapowiedział prace nad ograniczeniem biurokracji m.in. poprzez zmiany w zakresie stosowania Kodeksu Postępowania Administracyjnego w procedurach konkursowych Centrum, co może w istotny sposób wpłynąć również na uproszczenie obsługi wniosków w NCN. Prof. Sirko dobrze ocenił przejrzyste procedury Centrum oraz podkreślił rolę NCN w kreowaniu transparentnego systemu grantowego w Polsce.