Ważna informacja dotycząca wniosków składanych w konkursach ogłoszonych 15 grudnia 2016 r.


piątek, 24 lutego 2017

Uprzejmie informujemy, że z przyczyn niezależnych od NCN możliwość dodawania do wniosku załączników podpisanych podpisem kwalifikowanym zostanie udostępniona w terminie późniejszym. W związku z tym wymagane załączniki można wydrukować, podpisać odręcznie, a następnie w formie skanu dołączyć do wniosku (dopuszczalny format .pdf).

Jednocześnie informujemy, że możliwość dodawania załączników w formie pliku .pdf (dokument wydrukowany, podpisany odręcznie i zeskanowany) oraz wysyłki wniosków w systemie OSF zostanie udostępniona nie wcześniej niż w dniu 28 lutego 2017 r.

Wnioskodawcy, którzy będą chcieli do wniosku dołączyć pliki podpisane podpisem kwalifikowanym, mogą przesłać je do Centrum za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej. Wówczas do wniosku, w systemie OSF, należy dołączyć wymagane dokumenty w formacie .pdf (w tym potwierdzenie złożenia wniosku) bez wymaganych podpisów. Te same dokumenty podpisane podpisem kwalifikowanym należy wysłać do Centrum na adres ESP: /ncn/SkrytkaESP najpóźniej do dnia zakończenia naboru wniosków w konkursie (w nazwie wiadomości prosimy wpisać numer ID wniosku oraz nazwę konkursu, w którym składany jest wniosek).

Na bieżąco będziemy informować Państwa o możliwości dołączania plików z poszczególnymi formatami. Za utrudnienia przepraszamy.

W celu wysłania załączników na ESP NCN kliknij tutaj.