pon., 11/09/2017 - 12:54

W związku z pojawiającymi się pytaniami odnośnie wykazu literatury, jaki ma być dołączony do skróconego i szczegółowego opisu projektu we wnioskach składanych w konkursach SONATA 13, MAESTRO 9, HARMONIA 9 i SONATA BIS 7, pragniemy wyjaśnić, że wykaz literatury powinien być podany odrębnie dla każdego z opisów.

Powyższa interpretacja jest zgodna z wytycznymi konkursowymi, według których we wniosku należy umieścić „spis literatury przedstawiający pozycje uwzględnione przez autora w opisie projektu badawczego, zawierający pełne dane bibliograficzne”.