MINIATURA 2: druga lista rankingowa


piątek, 31 sierpnia 2018

Kolejnych 95 badaczy zostało laureatami konkursu MINIATURA 2. Otrzymają oni łącznie niemal 3,25 mln zł na realizację działań naukowych takich jak badania wstępne, badania pilotażowe, kwerendy, staże, konsultacje naukowe i wyjazdy konferencyjne.

Finansowanie w grupach nauk:

  • nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce: 28 działań o wartości 626 497 zł
  • nauki ścisłe i techniczne: 23 działania o wartości 708 686 zł
  • nauki o życiu: 44 działania o wartości 1 914 382 zł

Lista rankingowa nr 2