śr., 05/12/2018 - 14:39

W ramach 6. międzynarodowego konkursu JPI AMR: “Innovations against antibiotic-resistant bacteria: New targets, compounds and tools” do realizacji zakwalifikowano dziesięć projektów na łączną kwotę 12,8 mln EUR. Wśród nagrodzonych wniosków znalazł się jeden projekt z udziałem naukowców z Polski. Projekt pt. „Fighting antibiotic-resistant superbugs with anti-persister compounds targeting the stringent response” będzie realizowany na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego pod kierunkiem dr hab. Ewy Laskowskiej.

Na konkurs, ogłoszony w styczniu 2018 r. przez 16 instytucji finansujących naukę, nadesłano 104 międzynarodowe projekty przygotowane wspólnie przez 468 zespołów badawczych.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących wyników konkursu, prosimy o kontakt z Sekretariatem Konkursu:

Lista finansowanych projektów:

Akronim projektu Tytuł projektu Koordynator Afiliacja Kraje zaangażowane w projekt
ANTIBIO-LAB Anti-Biofilm therapies using Local Application of bacteriophages Fintan Moriarty AO Research Institute Davos Belgia, Szwajcaria, Niemcy
Anti-Persistence Fighting antibiotic-resistant superbugs with anti-persister compounds targeting the stringent response Abel Garcia-Pino Université Libre de Bruxelles Belgia, Francja, Hiszpania, Polska
CRISPRattacK Advancing CRISPR antimicrobials to combat the bacterial pathogen Klebsiella pneumoniae Chase Beisel Helmholtz Center for Infection Research Izrael, Francja, Niemcy
DISRUPT Fighting antimicrobial resistant infections by high-throughput discovery of biofilm-disrupting agents and mechanisms Morten Kjos Norwegian University of Life Sciences Norwegia, Niemcy, Szwajcaria
Explore Exploration of the TPP riboswitch as a new target for antibiotics Ruth Brenk University of Bergen Kanada, Czechy, Łotwa, Niemcy, Norwegia
FLAV4AMR Flavodoxin inhibitors to kill resistant bacteria Javier Sancho University of Zaragoza Francja, Niemcy, Hiszpania
MTI4MDR-TB Development of novel Mycobacterial Tolerance Inhibitors (MTIs) against MDR/XDR tuberculosis Fredrik Almqvist Umeå University Francja, Norwegia, Hiszpania, Szwecja, USA
RESET-ME Restoring E. coli Sensitivity for Antibiotics by blocking TolC-Mediated Efflux Björn Windshügel Fraunhofer Institute for Molecular Biology and Applied Ecology IME Finlandia, Niemcy, Włochy, Łotwa,
RIBOTARGET Development of Novel Ribosome-targeting Antibiotics Daniel Wilson University of Hamburg Niemcy, Czechy, Francja, Szwecja, Szwajcaria, Włochy
SCAN Design, Synthesis and Lead Generation of Novel Siderophore Conjugates for the Detection and Treatment of Infections by Gram-Negative Pathogens Mark Brönstrup Helmholtz Centre for Infection Research Francja, Niemcy, Izrael