Kolejna lista rankingowa w konkursie MINIATURA 2


piątek, 21 grudnia 2018

Do grona laureatów konkursu MINIATURA dołączyło kolejnych 43 naukowców, którzy otrzymają ponad 1,7 miliona złotych na realizację działań naukowych takich jak badania wstępne, badania pilotażowe, kwerendy, staże, konsultacje naukowe i wyjazdy konferencyjne.

Finansowanie w grupach nauk:

  • nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce: 4 działania o wartości 1 056 692 zł
  • nauki ścisłe i techniczne: 15 działań o wartości 591 522 zł
  • nauki o życiu: 24 działania o wartości 56 173 zł

Lista rankingowa nr 7