Warsztaty szkoleniowe dla pracowników jednostek naukowych – podsumowanie


piątek, 27 grudnia 2019

3 grudnia w siedzibie Narodowego Centrum Nauki odbyła się czwarta edycja tegorocznych warsztatów szkoleniowych dla pracowników jednostek naukowych zaangażowanych w obsługę administracyjną projektów badawczych finansowanych przez Centrum.

Warsztaty są stałą formą wparcia pracowników administracyjnych w zakresie obsługi projektów badawczych, którą realizujemy w Centrum od 2014 roku. Tematem przewodnim warsztatów pozostają niezmiennie zagadnienia związane z zarządzaniem projektem badawczym (od przygotowania wniosku o realizację projektu badawczego poprzez podpisanie umowy, procedury aneksowania umów oraz raportowania okresowego i końcowego), a także aspekty finansowo-księgowe realizowanych projektów badawczych oraz kontrola i audyt projektów.

W grudniowym spotkaniu wzięło udział 20 reprezentantów polskich uczelni i instytutów badawczych, jednak w całym 2019 r., w trakcie 3 sesji w Krakowie i 2 sesji w trakcie Dni NCN w Łodzi, w szkoleniu uczestniczyło łącznie ponad 200 osób z administracji jednostek naukowych.

Podobnie jak w poprzednich edycjach warsztaty umożliwiły nawiązanie bliższej współpracy pomiędzy pracownikami jednostek naukowych i przedstawicielami Centrum. Uczestnicy po raz kolejny bardzo pozytywnie ocenili szkolenie, doceniając możliwość pogłębienia praktycznej wiedzy na temat zagadnień związanych z formalną obsługą projektów badawczych oraz potwierdzili potrzebę organizowania podobnych warsztatów w przyszłości.

Wszystkim uczestnikom składamy serdeczne podziękowania za udział, współpracę i zaangażowanie w trakcie warsztatów oraz cenne uwagi, które pomogą nam lepiej wspierać grantobiorców w codziennej pracy.

Jednocześnie informujemy, że w sekcji „Warsztaty NCN dla pracowników administracyjnych” udostępniamy aktualne prezentacje z warsztatów.