Zapowiedź międzynarodowego konkursu sieci M-ERA.NET w obszarze nauk o materiałach oraz inżynierii materiałowej


piątek, 21 lutego 2020

Sieć M-ERA.NET zapowiada nowy konkurs na międzynarodowe projekty badawcze dotyczący nauk o materiałach oraz inżynierii materiałowej. Konkurs M-ERA.NET 2 Call 2020 zostanie ogłoszony w marcu 2020 r. Przewidywany termin składania wniosków wstępnych (tzw. pre-proposals) to czerwiec 2020 r.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej programu.

Zapowiedź konkursu ma charakter informacyjny. Szczegółowe warunki zostaną określone w treści oficjalnego ogłoszenia o konkursie.


Kontakt: