Aktualności


Czerwcowe posiedzenie Rady

środa, 19 czerwca 2013

W dniach 12-13 czerwca 2013 r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Narodowego Centrum Nauki. Pierwsza część posiedzenia poświęcona została przedstawionej przez prof. dr hab. A. Jajszczyka, Dyrektora NCN, informacji kwartalnej dotyczącej działalności NCN w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2013 r.


Ogłoszenie konkursów MAESTRO 5, HARMONIA 5, SONATA BIS 3

piątek, 14 czerwca 2013

Działając na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. 96, poz. 617, z późn. zm.), Koordynatorzy Dyscyplin ogłaszają konkursy:


Kontakt z pracownikami Centrum w dniu 7 czerwca

wtorek, 4 czerwca 2013

Informujemy, że w związku z odbywającym się w dniu 7 czerwca (piątek) w godzinach 8:00-16:00 szkoleniem zewnętrznym pracowników, biuro Narodowego Centrum Nauki będzie zamknięte.


Polscy astrofizycy nagrodzeni w międzynarodowym konkursie ASPERA

poniedziałek, 3 czerwca 2013

Z przyjemnością informujemy, że międzynarodowy projekt badawczy pt. Współpraca, badania i rozwój na rzecz Teleskopu Einsteina kierowany przez prof. Tomasza Bulika z Uniwersytetu Warszawskiego otrzymał finansowanie w konkursie ogłoszonym przez NCN oraz sieć ASPERA-2.


Udział dyrektora NCN w „Annual Global Meeting 2013 of the Global Research Council”

piątek, 31 maja 2013

Dyrektor Narodowego Centrum Nauki prof. Andrzej Jajszczyk wziął udział w corocznym posiedzeniu Global Research Council odbywającym się w Berlinie w dniach 27-29 maja br.


Udostępnienie formularza raportu rocznego i końcowego w systemie OSF

środa, 29 maja 2013

Informujemy, że ze względu na problemy techniczne formularze raportów rocznych i końcowych dla projektów badawczych złożonych w konkursach ogłaszanych przez Narodowe Centrum Nauki zostaną udostępnione w systemie OSF w dniu 1 lipca 2013 r. W związku z powyższym, termin składania raportów zostaje przesunięty na dzień 30 września 2013 r. dla:

  • raportów rocznych w przypadku projektów, których realizacja rozpoczęła się najpóźniej 1 maja 2012 r.,
  • raportów końcowych w przypadku projektów zakończonych do czerwca 2013 r.


Informacja dotycząca kosztów w projektach

wtorek, 28 maja 2013

Przypominamy, że dotychczasowe ustalenia dotyczące kosztów w projektach badawczych, przyjęte przez Radę NCN, mają charakter zaleceń. Informujemy, że trwają prace nad uregulowaniem kwestii kosztów kwalifikowalnych oraz związane z nimi konsultacje ze środowiskiem naukowym. Ostateczne regulacje w tej sprawie obowiązywać będą począwszy od konkursów, których ogłoszenie planowane jest na 15 września br.  


Strony