Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Wydział Matematyki i Informatyki UWr Wrocław, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: Stypendium naukowe - doktorant lub student studiów II stopnia (2 etaty)
Wymagania:

Osoby chcące otrzymywać to stypendium i pracować przy realizacji projektu naukowego muszą być
studentami studiów drugiego stopnia lub doktorantami w Instytucie Informatyki UWr (lub uzyskać ten status niezwłocznie po uzyskaniu stypendium). Od kandydatów wymaga się dobrej znajomości podstawowych zagadnień teorii złożoności obliczeniowej,
logiki matematycznej i teorii baz danych. Przede wszystkim wymaga się jednak zamiłowania do matematyki i do
rozwiązywania trudnych zadań.

Opis zadań:

Zadania będą związane z realizacją projektu naukowego (Opus 12) Narodowego Centrum Nauki
zatytułowanego:
„Jeden krok od modelu relacyjnego: kilka podstawowych zagadek baz danych .”
Badania realizowane będą pod kierunkiem prof. dr hab. Jerzego Marcinkowskiego.

Typ konkursu NCN: OPUS – ST
Termin składania ofert: 30 września 2017, 23:59
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Zgodnie z zasadami przyjętymi przez NCN maksymalna stawka stypendium wynosi 3000 zł miesięcznie (nieopodatkowane), ale
w przypadku gdy wybrana osoba będzie studentem studiów II stopnia jej stypendium będzie niższe i prawdopodobnie będzie wynosić 2000 zł.
Stypendium
można łączyć z innymi stypendiami otrzymywanym od UWr, w tym ze stypendium doktoranckim.

Dodatkowe informacje:

Zgłoszenia i pytania należy kierować na adres jma@cs.uni.wroc.pl (Jerzy Marcinkowski).

Data dodania ogłoszenia: 2017-09-14 13:32:34

« wróć do ofert pracy

Polityka cookies

Partnerzy