Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu WrocławskiegoWrocław, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: doktorant - stypendysta
Wymagania:

Kandydat powinien mieć szeroką wiedzę ogólnomatematyczną. Powinien też dobrze znać podstawową teorię modeli (wykłady z logiki i z podstawowej teorii modeli są bardzo wskazane).
Required background: The candidate should be a well-educated young mathematician with some background in model theory (at least after basic logic and model theory course). The candidate should also speak English or Polish.

Opis zadań:

Od doktoranta oczekuje się zaliczenia wymaganych w regulaminie studiów doktoranckich wykładów i seminariów. Głównym celem jest przygotowanie rozprawy doktorskiej. Ogólna tematyka to teoria modeli. Dokładniejszy temat zostanie ustalony w późniejszym terminie, ale powinien być związany z algebraicznymi lub topologicznymi metodami w teorii modeli. The chosen candidate will be supposed to attend some advanced courses and seminars (in particular, weakly model theory seminar), and work on Ph.D. thesis. The general theme is model theory, but most likely the topic of the thesis will concern some topological or algebraic methods in model theory.

Typ konkursu NCN: SONATA BIS – ST
Termin składania ofert: 31 marca 2018, 23:59
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Stypendium w wysokości 3000zł miesięcznie (nie podlega opodatkowaniu)
Planowany termin: 01.10.2018 – 30.09.2021
Projekt: „Algebraiczne i topologiczne metody w teorii modeli”
Grant na wyjazdy:10000zł rocznie (konferencje oraz wizyty w celu współpracy naukowej)
Warunkiem otrzymania stypendium jest przyjęcie na studia doktoranckie w Instytucie Matematycznym U.Wr.
General information: Ph.D. scholarship: 3000 PLN per month (tax free)
Planed dates: 01.10.2018 – 30.09.2021
Project: “Algebraic and topological methods in model theory”
Travel grant: 10000 PLN per year for conferences and research visits (tax free)

Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty
Życiorys naukowy zawierający informacje o wyróżnieniach, stypendiach, grantach, wyjazdach zagranicznych oraz udziale w konferencjach i szkołach naukowych.
Lista publikacji (jeśli kandydat ma już jakieś prace).
Lista przedmiotów zaliczonych w czasie studiów wraz z ocenami.
Kopia dyplomu ukończenia studiów lub informacja, kiedy planowana jest (lub odbyła się) obrona pracy magisterskiej.
Nazwisko i adres e-mailowy osoby, którą można poprosić o opinię o kandydacie.
Pliki z publikacjami oraz pracą magisterską (jeśli istnieją).
Krótki list motywacyjny.
Wyboru kandydata dokona komisja w składzie: prof. dr hab. Osoby zainteresowane ofertą proszone są o przesłanie wymienionych powyżej dokumentów do dnia 31 marca 2018 roku na adres e-mail: kkrup@math.uni.wroc.pl.
Documents to be submitted
Detailed CV, including information about: awards, scholarships, grants, research visits, conferences.
List of publications, including papers in preparation (if there are any).
List of courses completed during undergraduate studies, together with grades.
A copy of Master’s (or equivalent) diploma or information when it is expected to be obtained.
Files with all publications and Master’s thesis (if there is one).
E-mail addresses of two persons who can be asked for a recommendation letter.
Short motivation letter.
Documents should be submitted until March 31, 2018 to: kkrup@math.uni.wroc.pl

Data dodania ogłoszenia: 2018-02-05 11:47:40

« wróć do ofert pracy