Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Instytut Mikromechaniki i Fotoniki, Wydział Mechatroniki, Politechnika Warszawska Warszawa, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: post-doc
Wymagania:

1) Doktorat w zakresie optyki lub fizyki uzyskany nie wcześniej niż w 2009 roku.
2) Bardzo dobra znajomość optyki falowej i teoretycznych aspektów propagacji światła.
3) Doświadczenie w pracach projektowych i badawczych dotyczące optycznych systemów pomiarowych.
4) Zaawansowany poziom programowania w środowisku Matlab i C++: kodowanie rozwiązań teoretycznych i metod numerycznych.
5) Co najmniej 2 artykuły opublikowane w ostatnim roku w czasopiśmie recenzowanym
6) Dobra i potwierdzona znajomość języka angielskiego.
7) Komunikatywność i umiejętność pracy grupowej.
8) Zdolności managerskie i odpowiedzialność za powierzone zadania.
9) Silna motywacja do pracy naukowej, samodzielność.

Opis zadań:

Osoba wybrana w ramach konkursu będzie odpowiedzialna za prowadzenie prac teoretycznych i programistycznych związanych z opracowaniem analiz teoretycznych i implementacją nowych algorytmów w mikroskopii holograficznej i tomograficznej. Do podstawowych obowiązków zalicza się przygotowywanie raportów cząstkowych, manuskryptów publikacji i prezentowanie wyników na konferencjach krajowych i międzynarodowych.

Typ konkursu NCN: OPUS – ST
Termin składania ofert: 26 lutego 2018, 00:00
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Kontrakt finansowany przez NCN do dnia 30.06.2019

Dodatkowe informacje:

Wszelkie dokumenty związane z rekrutacją powinny być kierowane do dr hab. inż. Tomasza Kozackiego w formie e-mail (t.kozacki@mchtr.pw.edu.pl) do 26.02.2018.
Dokumenty powinny zawierać:
- CV,
- list motywacyjny,
- listę publikacji,
- jeden list rekomendacyjny (może być wysłany bezpośrednio przez autora listu na adres e-mail: t.kozacki@mchtr.pw.edu.pl)
- nazwiska i dane kontaktowe do dwóch innych osób mogących wystawić list rekomendacyjny.

CV powinno zawierać formułę:
„Oświadczam, że wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez : Instytut Mikromechaniki i Fotoniki, Wydział Mechatroniki, Politechnika Warszawska, ul. Św. A. Boboli 8, 02-525 Warszawa, organizatora konkursu na stanowisko naukowe i tylko na cele w/w konkursu (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).”

Wybrani kandydaci mogą zostać zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną (na terenie IMiF, PW lub poprzez Skype).

O wynikach rekrutacji kandydaci zostaną poinformowani do 28.02.2018.

Data dodania ogłoszenia: 2018-02-13 15:01:53

« wróć do ofert pracy