Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Uniwersytet WrocławskiWrocław, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: asystent naukowy
Wymagania:


- stopień naukowy magistra biologii, biotechnologii lub pokrewnych
- dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w międzynarodowych czasopismach z listy A MNiSW
- znajomość problematyki i technik elektrofizjologii (pomiary potencjałów polowych), neurobiologii i biologii molekularnej (western-blot, metody zymograficzne oceny aktywności enzymatycznej)
- biegła znajomość języka angielskiego i polskiego

Opis zadań:

Szczegóły zawarto w ogłoszeniu konkurosowym: https://uni.wroc.pl/2018/02/08/asystent-do-realizacji-zadan-z-projektu-ncn-opus-w-zakladzie-fizjologii-i-neurobiologii-molekularnej-wydzialu-nauk-biologicznych/

Typ konkursu NCN: OPUS – NZ
Termin składania ofert: 19 lutego 2018, 00:00
Forma składania ofert: dowolnie
Warunki zatrudnienia:

Umowa o pracę. Początek zatrudnienia 1. marca 2018

Dodatkowe informacje:

Więcej szczegółów można uzyskać kontaktując się osobiście gwiera@biol.uni.wroc.pl

Data dodania ogłoszenia: 2018-02-13 16:16:40

« wróć do ofert pracy