Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Katedra Metrologii i OptoelektronikiGdańsk, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: Post-Doc
Wymagania:

1. Stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie elektronika/inżynieria materiałowa, fizyka lub chemia uzyskany w ciągu ostatnich siedmiu lat (dopuszczalne jest przedstawienie potwierdzenia złożenia pracy doktorskiej z przewidywanym terminem obrony).
2. Poszukujemy kandydata z praktycznym doświadczeniem w badaniu elektronicznych lub elektrochemicznych struktur sensorycznych w środowiskach biologicznych lub chemicznych.
3. Udokumentowany dorobek naukowy w ramach dyscypliny, potwierdzony publikacjami, również w pismach o zasięgu międzynarodowym (indeksowanych na liście JCR).
4. Uczestnictwo w projektach badawczych.
5. Umiejętność pracy zespołowej.
6. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w piśmie i w mowie.

Opis zadań:

1. Prowadzenie badań naukowych syntezy, badań elektrochemicznych, fizykochemicznych oraz sensorycznych czarnego fosforu oraz fosforenu.
2. Aktywne uczestnictwo w projekcie Sonata BIS „Dwuwymiarowe nanostruktury fosforenowe - synteza i badania funkcjonalnych opto-elektrochemicznych układów
biosensorycznych” w zakresie pomiarów elektrycznych oraz elektrochemicznych, syntezy struktur dwuwymiarowych z fosforenu oraz interpretacji danych z badań fizykochemicznych.
3. Po uzyskaniu pozytywnych efektów projektu możliwe uzyskanie zatrudnienia u Lidera projektu PG, partnera UG lub firm współpracujących.

Typ konkursu NCN: SONATA BIS – ST
Termin składania ofert: 1 maja 2018, 15:00
Forma składania ofert: dowolnie
Warunki zatrudnienia:

Planowany termin zatrudnienia: 01.10.2018 r.

Okres zatrudnienia: 24 miesięcy z możliwością przedłużenia do 36 miesięcy

Dodatkowe informacje:

Dokumenty prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres rbogdan@eti.pg.edu.pl, lub dostarczyć na adres: Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Katedra Metrologii i Optoelektroniki, pok. 353 do dra hab. inż. Roberta Bogdanowicza, prof. zw. PG, do dnia 01.05.2018 r. do godz. 15:00.

Wymagane dokumenty:
1. CV.
2. Pisemna deklaracja wyrażająca chęć przystąpienia do konkursu.
3. Dokumenty potwierdzające wszystkie uzyskane stopnie / tytuły naukowe oraz zawodowe.
4. Informacja o dorobku naukowym.
5. Wykaz publikacji (podany chronologicznie).
6. Mile widziana jest opinia jednego samodzielnego pracownika naukowego.

Wybrane osoby zostaną indywidualnie zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.

Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli w przesłanej dokumentacji:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 20.08.1997. o ochronie danych osobowych – Dz. U. Nr 133 poz.883.)”.

Data dodania ogłoszenia: 2018-02-19 15:08:16

« wróć do ofert pracy