Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii NaukKraków, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: doktorant/ka-stypendysta/ka
Wymagania:

Wymagania
- wykształcenie wyższe, tytuł zawodowy magistra fizyki, chemii, inżynierii materiałowej lub pokrewnych,
- Co najmniej dobrej oceny pracy magisterskiej,
- Doświadczenia w pracy laboratoryjnej w dziedzinie fizyki ciała stałego lub pokrewnej,
- bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
- Umiejętności współpracy w interdyscyplinarnym zespole.
- kandydat musi mieć status doktoranta*

Mile widziane:
- Doświadczenie przy pracy z systemami wysokopróżniowymi,
- Doświadczenie z pomiarami z wykorzystaniem promieniowania synchrotronowego,
- Umiejętność programowania w co najmniej jednym z języków, np. Python,
LabView, C++/C#,
- Uczestnictwo w stażach naukowych, konferencjach, warsztatach, wymianach
studenckich.

Gwarantujemy:
- zespół zaangażowany w ciekawy projekt naukowy,
- pracę przy wysokiej klasy aparaturze laboratoryjnej,
- współpracę z najlepszymi w Polsce grupami naukowymi zajmującymi się badaniami układów magnetycznych, oraz współpracę z placówkami zagranicznymi,
- uczestnictwo w międzynarodowych konferencjach i szkoleniach,
- wsparcie w pracy naukowej oraz możliwości rozwoju naukowego,
- atrakcyjne i pewne wynagrodzenie.

Opis zadań:

Opis zadań:
Zadania doktoranta gotowego/gotowej dołączyć do zespołu młodych naukowców w celu współpracy przy projekcie Beethoven: „Dynamika ściany domenowej i właściwości magnetycznej tekstury w warstwach magnetycznych z oddziaływaniem typu Dzyaloshinskii-Moriya”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki:
- wytwarzanie i charakteryzacja ultracienkich warstw magnetycznych za pomocą technik ultra wysokiej próżni (UHV),
- charakteryzacja właściwości magnetycznych wytworzonych nanostruktur w oparciu o techniki magnetooptyczne i przy wykorzystaniu promieniowania synchrotronowego, za pomocą technik dostępnych w krakowskim synchrotronie „Solaris” na linii PEEM/XAS (http://www.synchrotron.uj.edu.pl/en_GB/linia-peem/xas),,
- czynny udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych.

Dołączając do naszego zespołu (www.ik-pan.krakow.pl/Nanostruktury-powierzchniowe-Prof-dr-hab-Jozef-Korecki.125+M5e68d89ffa5.0.html) wejdziesz w ciekawą tematykę badawczą przy której oczekujemy od Ciebie pełnego zaangażowania w jego realizacją. Kreatywność, otwartość i odpowiedzialność w rozwiązywaniu problemów badawczych są cechami determinującymi powodzenie realizacji projektu.

Typ konkursu NCN: BEETHOVEN – ST
Termin składania ofert: 13 lipca 2018, 23:59
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Stypendium naukowe NCN (3 tysiące/miesiąc) wypłacane będzie przez okres do 34 miesięcy.
(*) Osoby, które nie mają statusu doktoranta powinny go uzyskać w ramach studiów doktoranckich w IKiFP PAN (opiekun naukowy dr hab. Nika Spiridis). Rekrutacja w IKiFP PAN prowadzona jest na międzynarodowe studia doktoranckie (MSD, rekrutacja ciągła, http://www.ik-pan.krakow.pl/MSD-Miedzynarodowe-Studia-Doktoranckie.58+M59f31513a10.0.html).
Stypendium naukowe z projektu Beethoven jest niezależnie od stypendiów doktoranckich.

Dodatkowe informacje:

Kandydaci zostaną wyłonieni i zatrudnieni zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki określonym uchwałą Rady NCN nr 50/2013 z dnia 3 czerwca 2013 r.
Wymagane dokumenty:
- CV uwzględniające dotychczasowe osiągnięcia naukowe: staże naukowe w kraju i za granicą, udział w warsztatach, projektach badawczych, autorstwo/współautorstwo w artykułach naukowych oraz uczestnictwo w konferencjach;
- Podanie zawierające dane kontaktowe osób mogących udzielić rekomendacji kandydatowi;
- List motywacyjny w języku polskim lub angielskim;
- Odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich;

Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami (o miejscu i czasie rozmowy kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną). W podaniu i CV należy umieścić następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).


Kontakt i składanie podań: Piotr Mazalski (ncmazals@kinga.cyf-kr.edu.pl lub piotrmaz@uwb.edu.pl)

Data dodania ogłoszenia: 2018-06-14 13:59:02

« wróć do ofert pracy