Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Instytut Fizyki PANWarszawa, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: Doktorant - stypendysta
Wymagania:

1. Student/ka studiów magisterskich w jednej z następujących dyscyplin: biofizyka,
fizyka, biochemia, biologia molekularna, chemia lub biotechnologia; obrona pracy
magisterskiej nie później niż do 30 listopada 2018 r.
2. Wysokie oceny z przedmiotów kierunkowych na poziomie magisterskim
3. Zaliczenie zajęć zarówno z fizyki, jak i biologii na poziomie akademickim
4. Znajomość technik doświadczalnych w biofizyce molekularnej
5. Doświadczenie w pracy laboratoryjnej z białkami
6. Zainteresowanie biofizyką, umiejętność pracy w interdyscyplinarnym zespole
7. Analityczny sposób myślenia, staranność w pracy i konsekwencja w osiąganiu
wyników
8. Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie
9. Umiejętność pracy pod presją czasu
10. Wysoka motywacja do pracy naukowej (publikacje, prezentacje konferencyjne lub
inne osiągnięcia są mile widziane)

Opis zadań:

Doktorant/ka będzie uczestniczyć w realizacji projektu NCN Sonata-BIS pt. "Badania
oddziaływań i dynamiki białek o istotnym stopniu nieuporządkowania strukturalnego w
fundamentalnych procesach biologicznych metodami biofizyki molekularnej, w tym m.
in. spektroskopii pojedynczych cząsteczek". Celem projektu jest charakterystyka
własności i oddziaływań nieustrukturyzowanej domeny wyciszającej białka GW182
(glycine-tryptophan protein of 182 kDa) zaangażowanego w regulację ekspresji genów
za pośrednictwem mikro RNA, na poziomie molekularnym. Dzięki możliwości
przyjmowania całego spektrum konformacji, białka wewnętrznie nieuporządkowane
stanowią ważną grupę „molekularnych przełączników”. Kluczową rolę odgrywa w tym
częściowy lub całkowity brak ustalonej struktury przestrzennej umożliwiający
dopasowanie do oddziałujących partnerów białkowych lub ligandów.

Typ konkursu NCN: SONATA BIS – NZ
Termin składania ofert: 17 sierpnia 2018, 00:00
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Tryb zatrudnienia: Czas określony 4 lata
Wynagrodzenie: 3000 PLN miesięcznie (niepodatkowane stypendium)

Dodatkowe informacje:

Dyscyplina naukowa: Fizyka, Biologia, Chemia
Specjalność: Biofizyka
Doświadczenie: Początkujący lub 0-4 lata (Post-graduate)
Profil naukowy wg EURAXESS (szczegóły): First Stage Researcher (R1)
Wymagane dokumenty:
• Curriculum Vitae
• Lista publikacji, prezentacji konferencyjnych lub innych osiągnięć (jeśli są)
• List motywacyjny
• Oceny uzyskane w trakcie studiów I. oraz II. stopnia lub jednolitych (odpis dyplomu)
• Referencje: dane kontaktowe przynajmniej jednej osoby (numer telefonu i adres email)

Wszystkie materiały należy przesłać w formie elektronicznej na adres:
jobs@ifpan.edu.pl podając w temacie ID Oferty.

Data dodania ogłoszenia: 2018-07-12 14:13:42

« wróć do ofert pracy