Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i BiotechnologiiKraków, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: adiunkt
Wymagania:

Wymagania kwalifikacyjne:
- co najmniej stopień naukowy doktora,
- wysoka ocena pracy doktorskiej lub habilitacyjnej,
- odpowiedni dorobek naukowy obejmujący oprócz pracy doktorskiej również inne liczące się pozycje,
- czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na konferencjach i sympozjach,
- pozytywna opinia kierownika zakładu/katedry lub opiekuna naukowego o kwalifikacjach i predyspozycjach kandydata do pracy naukowej,
- umiejętność samodzielnego prowadzenia zajęć dydaktycznych, potwierdzoną opinią kierownika zakładu/katedry.

Cechy preferowane:
- poświadczona współautorstwem publikacji badawczych bardzo dobra znajomość technik klonowania genów i przygotowywania wektorów wirusowych
- poświadczone współautorstwem publikacji badawczych doświadczenie w technikach cytometrycznych: fenotypowaniu komórek i sortowaniu zdefiniowanych subpopulacji komórkowych
- poświadczone współautorstwem publikacji badawczych doświadczenie w pracy z komórkami iPSC i pierwotnymi fibroblastami
- dobra znajomość zagadnień związanych z metabolizmem hemu, stabilnością genomu i starzeniem się komórek

Opis zadań:

- optymalizacja metod detekcji struktur G4
- badania nad rolą HMOX1 w rozplataniu struktur G4
- badania nad metabolizmem hemu w komórkach o różnym poziomie oksygenaz hemowych
- współudział w badaniach stresu replikacyjnego i stabilności genomu komórek o różnym poziomie oksygenaz hemowych

Typ konkursu NCN: OPUS – NZ
Termin składania ofert: 14 maja 2019, 00:00
Forma składania ofert: dowolnie
Warunki zatrudnienia:

zatrudnienie na czas trwania projektu, umowa o pracę, pełny etat

Dodatkowe informacje:

https://bip.uj.edu.pl/praca/inne-stanowiska-nauczycieli-akademickich?p_p_id=56_INSTANCE_I4gt&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-3&p_p_col_count=1&groupId=1384597&articleId=142202578&widok=ogloszenie

Data dodania ogłoszenia: 2019-03-12 15:07:09

« wróć do ofert pracy