Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJKraków, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: Doktorant stypendysta
Wymagania:

Konkurs na stanowisko doktoranckie w projekcie NCN "Mechanizmy regulacyjne w powtarzalnej specyfikacji wzoru nerwowego w rozwoju rdzenia kręgowego".
Kierownik projektu: Dr Marcin Zagórski

Wymagania
• magisterium z fizyki, matematyki, informatyki lub dziedziny pokrewnej,
• pozytywne przejście rekrutacji na studia doktoranckie w polskiej jednostce badawczej lub na uniwersytecie,
• zainteresowanie interdyscyplinarnym charakterem projektu,
• znajomość metod numerycznych (w C++, Python, lub Mathematica),
• biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
Znajomość układów złożonych lub biologii systemowej będzie dodatkową zaletą.

Opis zadań:

Celem projektu jest zidentyfikowanie nowych mechanizmów regulacyjnych wpływających na precyzję wzoru nerwowego w rozwijającym się rdzeniu kręgowym. Od stypendysty oczekuje się aktywnego udziału w projekcie poprzez konstruowanie i analizę modeli opartych o metody fizyki teoretycznej. Modele obliczeniowe będą oparte o dane eksperymentalne pozyskane od współpracujących grup. Możliwe wizyty u zagranicznych współpracowników.

Typ konkursu NCN: SONATA – ST
Termin składania ofert: 17 maja 2019, 23:59
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Stypendium w wysokości 3 000 PLN/miesiąc na okres do 33 miesięcy.

Dodatkowe informacje:

Dokumenty (CV z listą osiągnięć naukowych, lista publikacji, list rekomendacyjny) należy przesłać na adres marcin.zagorski@uj.edu.pl.

Termin rozpoczęcia konkursu: 15 kwietnia 2019
Termin nadsyłania dokumentów: 17 maja 2019
Rozstrzygnięcie konkursu: do 1 czerwca 2019.

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne. Stypendystę wyłoni komisja konkursowa pod przewodnictwem kierownika projektu.
Warunek o pozytywnym przejściu rekrutacji na studia doktoranckie musi zostać spełniony najpóźniej w chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie. Więcej informacji o projekcie na http://cs.if.uj.edu.pl/zagorski/.

Data dodania ogłoszenia: 2019-03-13 12:11:28

« wróć do ofert pracy