Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Instytut Matematyki Uniwersyteti JagiellonskiegoKraków, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: doktorant-stypendysta
Wymagania:

Podstawowa znajomość geometrii algebraicznej,
bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

Opis zadań:

Praca w tematach:
Geometria rozmaitości hiperkahlerowskich,
L-równoważność i równoważność kategorii pochodnych rozmaitości hiperkahlerowskich.

Typ konkursu NCN: SONATA BIS – ST
Termin składania ofert: 30 kwietnia 2019, 00:00
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Miesięczna wysokość stypendium wynosi 2000 zł. Stypendium będzie przyznane na okres 12 miesięcy z możliwością przedłużenia o 24 miesiące. Zaangażowanie do realizacji zadań w projekcie: od 1.10.2019 r.

Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty:CV – ze szczególnym uwzględnieniem dotychczasowych osiągnięć naukowych (w tym publikacji w renomowanych czasopismach lub wydawnictwach naukowych) i wyróżnień wynikających z prowadzonych badań (stypendia, nagrody, doświadczenia zdobyte poza macierzystą jednostką naukową - w kraju lub za granicą, warsztaty i szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych - krajowych, zagranicznych lub międzynarodowych itp.).
list motywacyjny
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - w ramach procedury konkursowej oraz umowy o realizację badań i finansowanie stypendium przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Dokumenty prosze wyslac na emal: grzegorz.kapustka@uj.edu.pl

Data dodania ogłoszenia: 2019-03-16 12:52:05

« wróć do ofert pracy