Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Wydział Lekarski, Katedra AnatomiiKraków, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: Doktorant / Osoba po doktoracie
Wymagania:

• Tytuł zawodowy lekarza lub magistra biologii / biotechnologii lub pokrewne,
• Znajomość języka angielskiego na poziomie minimum C1,
• Podstawowe umiejętności z zakresu pracy w laboratorium o profilu biologicznym,
• Znajomość obsługi agregometru świetlnego, mikroskopu świetlnego / fluorescencyjnego,
• Umiejętność wykonywania badań metodą ELISA i elektroforezy żelowej,
• Chęć rozwoju naukowego w zakresie metodyki badań nad aktywacją i agregacją płytek krwi.

Opis zadań:

• Prowadzenie badań naukowych w ramach grantu NCN pt. „Wpływ nanocząstek uwalnianych z endoprotez stawów na zdolność płytek krwi do adhezji i agregacji - implikacje dla patogenezy choroby zakrzepowo-zatorowej u pacjentów po zabiegach alloplastyki stawu biodrowego i kolanowego”,
• Wykonywanie badań ELISA i zymografii,
• Prowadzenie badań za pomocą agregometru świetlnego,
• Wykonywanie preparatów płytek krwi do badań mikroskopowych (mikroskopia świetlna, immunofluorescencja, immunohistochemia),
• Współwykonywanie badań w SEM i TEM,
• Współudział w badaniach nad zwierzęcym (małe ssaki) modelem aktywacji i agregacji płytek krwi pod wpływem działania wybranych nanocząstek,
• Interpretacja wyników badania, analiza statystyczna danych, przygotowywanie i współprzygotowywanie artykułów naukowych, sporządzanie raportów z realizacji projektu.

Typ konkursu NCN: SONATA – NZ
Termin składania ofert: 1 lipca 2019, 23:59
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Praca w pełnym wymiarze etatu / część etatu.

Dodatkowe informacje:

1) podanie,
2) CV - w tym wykaz dorobku naukowego i organizacyjnego,
3) odpis dyplomów lub innych świadectw potwierdzających posiadane kwalifikacje.
Oferty należy nadsyłać na adres e-mail: krzysztof.tomaszewski@uj.edu.pl

Data dodania ogłoszenia: 2019-03-25 11:43:38

« wróć do ofert pracy